Start

59Days 12Hours 19Minutes 19Seconds

Välkomna till AT-tinget 2022!

AT-tinget är ett årligt evenemang där AT-läkare inom Region Skåne erbjuds möjlighet att kostnadsfritt och under arbetstid ta del av intressanta seminarier, worksops och av skickliga föreläsare som är verksamma både inom och utanför regionen.

Det kommande AT-tinget bjuder in samtliga AT-läkare i Region Skåne som börjat senast september månad 2021.