Start

Välkommen till AT-tinget 2021!

AT-tinget är ett årligt evenemang där AT-läkare inom Region Skåne erbjuds möjlighet att kostnadsfritt och under arbetstid öva upp kliniska färdigheter i verkstäder och ta del av intressanta föreläsningar. På Ystad Saltsjöbad kombineras detta med avslappnande spa, sociala aktiviteter och fest.

Med tanke på den pågående pandemin kan evenemangets form och program komma att ändras med kort varsel. Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Skånes riktlinjer.