Start

Välkommen till AT-tinget 2021!

AT-tinget är ett årligt evenemang där AT-läkare inom Region Skåne erbjuds möjlighet att kostnadsfritt och under arbetstid ta del av intressanta seminarier av skickliga föreläsare som är verksamma både inom och utanför regionen.

På grund av den rådande pandemin har evenemanget fått ställas om till en digital lösning. Men misströsta inte! Vi i AT-tingsgruppen har jobbat hårt för att göra detta till det bästa möjliga digitala arrangemanget, med intressanta föreläsningar på vitt skilda teman.