AT-tingets nästa föreläsare, Moa Linnér!

En av förra årets mest populära föreläsare var ingen mindre än Moa Linnér som håller föreläsningen ”Akut gynekologi för AT-läkare”.

– På vårdcentralen kommer du som AT-läkare att hantera patienter med gynekologiska problem. Känns gynkursen avlägsen? Var lugn! Vi går igenom de viktigaste diff-diagnoserna, vilka som ska remitteras och några enkla tips och trix så att du kommer att glänsa som den gynekolog in spe du innerst inne är. Föreläsning med fall och diskussion. Välkommen!

Gyn

AT-tingets nästa föreläsare, Asa Rydqvist!

Smärta är något som vi alla har både en personlig och professionell uppfattning om. Men hur är det egentligen med långvarig smärtproblematik? I föreläsningen ”Långvarig smärta – fysiologi och psykologi” reder Asa Rydqvist, Överläkare Smärtrehabilitering Lund, ut begreppen.

– Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som kan vara förenad med vävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Upplevelsen utgör således kroppens alarmsystem och är kopplat till överlevnadsförmåga. Vid långvarig smärta utvecklas en ökad känslighet i nervsystemet där koppling mellan smärta och vävnadsskada minskar. Denna smärta klassificeras som nociplastisk. Föreläsningen syftar till att beskriva smärtupplevelsens komplexitet samt kopplingen mellan fysiologiska och psykologiska mekanismer vid utvecklingen av långvarig smärta.

pain

AT-tingets nästa föreläsare, Susanne Ehn!

Vad är egentligen diskriminering? Och hur kan man påverka sin egen arbetsmiljö? I år håller Susanne Ehn föreläsningen ”Mötas och bemötas – om diskriminering i arbetslivet”.

– Hur ser bemötandet ut på arbetsplatserna vi tar del av under AT och därefter? Finns där diskriminering? Hur var det där med #metoo och #utantystnadsplikt? Vad ska jag göra om jag själv eller någon annan blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling? Vad är diskriminering egentligen? Under detta pass utforskar vi hur vi möts och bemöts i arbetslivet och hur jag som läkare kan tänka kring och agera för en mer öppen och normkritisk arbetsplats.

Diskriminering-och-likabehandling2-1340x542pxl

AT-tingets nästa föreläsare, Mårten Jungner!

AT-tingets nästa föreläsare är Mårten Jungner, Överläkare och Docent inom Anestesi och Intensivvård, som håller föreläsningen ”Vätska – från cell till sammanhang”.

– Vätsketerapi kan vara allt från underhållsbehandling av friska till resuscitering av patienter i chock. Det är den i särklass vanligaste läkemedelsbehandlingen inom sjukhusvården och som alla läkemedel med effekt har den bieffekter. Hur ska man hitta rätt bland alla PM och pekpinnar? Tack och lov finns fysiologin till hjälp när syster ringer kl 03 och säger att droppet är slut.

Ringerac

AT-tingets nästa föreläsare, Ingar Timberg!

Inom medicinens värld går utvecklingen onekligen snabbt framåt. På årets ting håller Ingar Timberg föreläsningen ”Från råttgift till målsökande robotar”.

– Nästan en revolutionerande tid i antikoagulationens historia, som vi fått lov att vara med om, de senaste åren. Men djungeln är tät. Hur slår jag mig igenom denna?

Blod

AT-tingets nästa föreläsare, Henry Svensson!

Är du intresserad av plastikkirugi? Se hit! I år föreläser ingen mindre än Henry Svensson, Överläkare och adjungerad professor från Plastikkirurgen i Malmö. Såhär skriver han om sin föreläsning ”Rekonstruktiv plastikkirurgi i offentlig sjukvård”.

– Föreläsningen baserar sig på kursutvärderingarna 2014 och 2015. Följande huvudteman kommer att beröras: basala plastikkirurgiska tekniker med exempel på kliniska tillämpningar; brännskador; de dominerande diagnosgrupperna inom vuxna respektive barn; ärr. Målsättningen är att ge en inblick i den offentliga vårdens rekonstruktiva plastikkirurgi för de yngre kolleger som tänker sig en framtid inom t.ex. primärvård, men också att ge en fördjupning för de yngre kolleger som tänker sig en framtid inom det kirurgiska verksamhetsområdet.

HenrySvensson

AT-tingets nästa föreläsare, Marcus Waldén!

Nästa föreläsare är en man med ett stort intresse för idrottsmedicin. Marcus Waldén är överläkare i Ortopedi och håller föreläsningen ”När kan jag spela igen, doktorn?”.

– Alltid drömt om att få jobba med idrottsmedicin? Kanske, kanske inte. Hursomhelst så är idrottsrörelsen Sveriges största folkrörelse och oavsett vilken specialitet du väljer efter din AT kommer du överallt att stöta på patienter med olika idrotts- och motionsrelaterade skador, sjukdomar och frågor. Föreläsningen ger dig en inblick i hur det är att jobba som lagläkare inom idrotten och du får lite matnyttiga tips kring lämpliga karriärvägar. Vi kommer i föreläsningen även på ett interaktivt sätt att fokusera på vanliga kliniska fallgropar i handläggningen av idrottsrelaterade skador, framförallt avseende akuta knäskador.

Fotboll

AT-tingets nästa föreläsare, Hannes Hartman!

Undrar du vad IBD egentligen är? Är det samma som IBS? Hannes Hartman, specialistläkare i gastroenterologi och internmedicin, reder ut begreppen i föreläsningen ”Inflammatorisk tarmsjukdom – vad alla behöver veta”.

– Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett vanligt tillstånd som läkare i alla specialiteter kommer i kontakt med. Denna föreläsning syftar till att ge handfasta råd om hur patienter med misstänkt eller känd IBD bör handläggas. Hur skiljer sig IBD från de viktigaste differentialdiagnoserna och vad får absolut inte missas vid ett svårt skov?

Buksmärta1

AT-tingets nästa föreläsare, Hannes Lynnér!

Har du ångest inför sena timmar på medicinakuten med en patientliggare full av bröstsmärtor? Misströsta icke. Vår nästa föreläsare är Hannes Lynnér som gör ST vid medicinkliniken i Kristianstad. Under 45 minuter får du lära dig allt om Basal EKG-tolkning.

– Vilka EKG-avvikelser får jag inte missa, oavsett hur stressad jag är? Vad kan jag bortse ifrån i akutskedet? Under föreläsningen går vi igenom EKG-förändringar man som läkare måste känna igen på en vanlig EKG-undersökning i vila. Basal, strukturerad tolkningsmetodik repeteras och utifrån patientfall diskuterar vi EKG-fynd vid såväl ischemisk hjärtsjukdom som vid arytmier.

Hjärta1

AT-tingets nästa föreläsare, Eric Dryver!

Nästa föreläsare ut är ingen mindre än Eric Dryver som är en av Sveriges mest omtalade akutläkare. På AT-tinget håller han föreläsningen ”Om hästar, zebror och kameleonter: diagnostik på akuten” som berättar om vad kapten Kirk, försteofficer Spock och Mr. Bean att lära oss om diagnostik på akuten. Föreläsningen handlar om källor och exempel på diagnostiska misstag samt förebyggande strategier.

Eric-Dryver

 

Eric Dryver håller även workshopen ”Neurologi: Var ligger patologin? Vad består den av?” vilken ett antal lyckligt lottade AT-läkare får chansen att delta i.

– Den initiala handläggningen av patienter med neurologiska bortfall är framförallt av diagnostisk natur och syftar till att snabbt upptäcka eller utesluta tillstånd där akut behandling minskar morbiditet. Initial diagnostik grundas på förståelse av neuroanatomi och mönsterigenkänning. Workshopen består av fall där begränsad information från anamnes och nervstatus presenteras. Då kan du gissa på var du tror patologin ligger – och vad den består av.