Vi är igång!

Gruppbild - AT-tinget 2_Fotor

Planeringen inför årets AT-ting är i full gång! Här är årets AT-tingsgrupp som just nu befinner sig på Ystad Saltsjöbad och arbetar för att göra årets AT-ting till det bästa någonsin! Följ vårt arbete på Facebook. #attinget2017