AT-tingets nästa föreläsare, Nina Cavalli-Björkman!

En av AT-tingets genom tidernas mest uppskattade föreläsare är ingen mindre än Nina Cavalli-Björkman som i år igen håller föreläsningen ”När doktorn blir patient”.

– Jag är onkolog och hobbyförfattare. Den av mina texter som väckt allra störst uppmärksamhet var en krönika i Läkartidningen som delades 12 000 gånger. Ämnet? Sjukdomsrädsla hos sjukvårdens egna. Hur många av oss har inte känt paniken över egna symptom? Hur många har tagit prover på sig själva eller remitterat sig själv till röntgen? Hur ska man hantera sin situation när tankarna kretsar kring den där knipsmärtan i magen man känt på sistone? Välkommen till en föreläsning om att vara läkare, men inte hypokondrisk.

 

NinaCB

AT-tingets nästa föreläsare, Peter Hammarlund!

På AT-tinget håller Peter Hammarlund, Helsingborgs egna EKG-guru (och skaparen av instagramkontot EKGkurvan), en interaktiv ”EKG-quiz” där det finns möjlighet att både lära och glänsa.

– Att tolka EKG är en sak, men vad gör du med patienten du har framför dig efter att du tittat på det där rutiga pappret? Ta med mobilen och delta i detta superinteraktiva EKG-quiz! Pris och ära till AT-läkaren med mest points, men samtliga åhörare utlovas gott om take-home points.

Hjärta

AT-tingets nästa föreläsare, Ardavan Khosnood!

En av förra årets mest populära föreläsningar är tillbaka i år igen! Ardavan Khosnood, ST-läkare i akutsjukvård, håller föreläsningen ”Vem mördar? Gärningsmännen och Offren”.

– “En död vid skottlossning”. “Kvinna knivhuggen framför sina barn”. Känner du igen rubrikerna? De går att läsa och höra allt oftare i media. Har du då undrat vem som står bakom sådana grova våldsbrott? Har du funderat över vilka skador offren får och vad de avlider av? Ur ett kriminologiskt och medicinskt perspektiv ger jag dig svaren. Följ med mig in i den grova brottslighetens värld.

fingeravtryck

AT-tingets nästa föreläsare, Ingunn Olafdottir och Emma Englund!

Det akut sjuka barnet är något som många AT-läkare tycker är svårt eller till och med läskigt. Kom och lyssna på ”Akut pediatrik” av Ingunn Olafdottir och Emma Englund, Överläkare i Pediatrik.

– Snabbt och säkert omhändertagande av den akut sjuka barnpatienten kan, precis som med akut sjuka vuxna, vara helt avgörande. Som AT-läkare träffar man med stor sannolikhet sjuka barn i olika sammanhang. Målet med denna föreläsning är att ge inblick i vilken patient det akut sjuka barnet är, och via fall samt enkla exempel ge verktyg till hur man bedömer och handlägger en sådan patient på ett säkert sätt.

Pediatrik

AT-tingets nästa föreläsare, Caroline Hård af Segerstad!

HLR, A-HLR och kanske till och med B-HLR. Men hur är HLR när det inte är som vanligt? Caroline Hård af Segerstad håller föreläsningen ”HLR bortom algoritmerna”.

– Alla läkare har lärt sig behärska A-HLR och vi övar detta årligen. Men finns det tillfällen när man ska frångå den inlärda algoritmen? Ja, bl.a vid traumatiskt hjärtstopp, hjärtstopp hos gravida och vid drunkning. Denna föreläsning kommer att förbereda dig för dessa situationer. Föreläsningen kommer att vara interaktiv med quiz och vi har högt i tak och tycker om frågor! Varmt välkomna!

First aid
First aid

AT-tingets nästa föreläsare, Mattias Hill!

Under AT-tingets torsdag håller Mattias Hill föreläsningen ”Dolda funktionsnedsättningar vid förvärvad hjärnskada – en utmaning för vården” som ger perspektiv på Rehabiliteringsmedicin.

– “Om jag bara hade blivit lite förlamad, så att andra skulle kunna se och förstå att jag har problem.” Från 15 till 0 poäng på NIHSS-skalan, men fortfarande inte åter i arbete efter ett år. Dolda funktionsnedsättningar efter förvärvade hjärnskador och neuroinflammatoriska tillstånd är vanliga och kan ha förödande konsekvenser. Vad innebär hjärntrötthet och kognitiv funktionsnedsättning?

Hjärna

AT-tingets nästa föreläsare, Ardavan Khosnood!

Larmet går på akuten och i ambulansen befinner sig en intoxikerad person. Du står redo på akutrummet! Ardavan Khosnood, ST-läkare i akutsjukvård, håller föreläsningen ”Intoxikation på akuten” på AT-tinget.

– Vad gör du när en person kommer in med en misstänkt allvarlig intoxikation på tricykliska antidepressiva? Hur ska du tänka? Hur diagnostiserar du tillståndet? Denna föreläsning ger dig svaren på dina frågor! Intoxikation på akutmottagningen är en av de vanligaste sökorsakerna. Oftast är dessa patienter ordentligt påverkade eller till och med medvetandesänkta. Utmaningen ligger i att du som ansvarig läkare, trots bristande anamnes, med en noggrann undersökning sedan kan ge korrekt behandling.

006032212_PB

AT-tingets nästa föreläsare, Helene Holmer!

Kan du allt om diabetes? Inte? Helene Holmer håller föreläsningen ”Behandling av typ 2-diabetes – nyheter?” som uppdaterar dig om de nyaste riktlinjerna.

– Typ 2 diabetes är en folksjukdom och man möter patienter med sjukdomen i alla delar av sjukvården. Nya riktlinjer kom ifjor och några nya läkemedel har kommit på senare år. Detta kommer att diskuteras under denna föreläsning.

Diabetes

AT-tingets nästa föreläsare, Sven Rydhög!

Känns psykiatriterminen långt bort? Har du glömt bort vad som egentligen kan dyka upp på en psykiatrisk akutmottagning? Misströsta ej! I år håller Sven Rydhög, Överläkare i psykiatri, föreläsningen ”Akut psykiatri” med matnyttig info.

– Psykakuten kan både vara en spännande och en skrämmande plats. Men man stöter på de akuta psykiatriska tillstånden oavsett var inom sjukvården man befinner sig vilket gör att den grundläggande kunskapen är värdefull för alla! Här får du en exposé om psykiatri på akutrummet. Vad stöter man på där och hur hanterar man det? Föreläsningen bjuder på fallbeskrivningar och tips.

psykiatri1

AT-tingets nästa föreläsare, Bertil Christensson!

I år igen presenterar vi stolt Bertil Christensson, Överläkare i infektionsmedicin, som håller föreläsningen ”Den köttätande mördarbakterien – var kom den ifrån?”.

– Hur ska du på akuten kunna skilja på en okomplicerad erysipelas och en livshotande nekrotiserande streptokockinfektion? Vem ska du konsultera? Hur bråttom är det? Vi går igenom diagnostik, klinik, patogenes och behandling av invasiva streptokockinfektioner. Var kommer de ifrån? Är de här för att stanna? Kan man skydda sig?

streptokocker