AT-tingets nästa föreläsare, Henrik Ekedahl och Henrik Cederleuf!

Nästa föreläsare och (AT-tingets allra senaste bokning) är inga mindre än Henrik Ekedahl och Henrik Cederleuf som håller föreläsningen “Onkologi – Hur akut kan det vara?“.

– Allt fler lever med aktiv cancer bl.a. till följd av moderna, nobelprisbelönade behandlingar – men vad ska jag tänka på när cancerpatienten söker på akuten eller vårdcentralen? Är det mer akut för att patienten med diarré eller dyspné går på behandling på onkologen? En fallbaserad föreläsning om akuta onkologiska tillstånd.

cancer-stem-cells

AT-tingets nästa föreläsare, Jenny Lindberg!

Njurmedicin, en fruktad specialitet för många AT-läkare, är nästa föreläsares hemmaplan. Jenny Lindberg, Överläkare i njurmedicin, håller föreläsningen ”Vad gör jag med njurpatienten?” som lugnar även de mest stressade av oss.

– Hur ska man tänka när man får in en patient med akut eller kronisk njursvikt på akutmottagningen? Hur ska man tänka angående vätska och läkemedel till en patient som går i dialys? Vad är det som man inte får glömma när man behandlar en njurtransplanterad patient? När är det aktuellt att kontakta njurkonsulten? Dessa frågor kommer att besvaras under en praktiskt inriktad föreläsning med fokus på kliniskt användbara tips som hjälper dig att handlägga dessa patienter.

67350096 - woman holding model human kidney halves at white body

67350096 – woman holding model human kidney halves at white body

AT-tingets nästa föreläsare, Christina Christoffersen!

Söker du balans i en stressig tillvaro fylld av måsten och en känsla av att inte hinna med? Christina Christoffersen håller föreläsningen ”Mindfulness – för glädje och motståndskraft”.

– Sätt först på dig din egen syrgasmask och hjälp därefter andra! En föreläsning om att kunna må bra och orka under hela ditt liv som läkare. Att kunna ta hand om dig själv och bygga upp resurser så du kan ta hand om dina patienter, dina kollegor och alla andra omkring dig. Att inse att du kan vara medveten i nuet. Livet är kort – tänk om du missar det?!

Mindfulness

AT-tingets nästa föreläsare, Petrus Nietzon!

Är du en dopaminjunkie? Är vi kanske alla det? Petrus Nietzon, Överläkare i Beroendemedicin, håller föreläsningen ”Dopaminjunkies är vi allihop” under AT-tingets torsdag.

– För ungefär tio år sedan lade medicinalindustrin ner stora delar av forskningen på CNS – det var helt enkelt för komplicerat och olönsamt. Man hade dock fattat en sak: Amfetamin säljer! Drygt 10 procent av den vuxna befolkningen i västvärlden medicinerar idag med dopaminergt aktiva preparat. Alkohol, Cannabis och Centralstimulantia är droger med dopaminerga egenskaper. Cirka 5 procent av Sveriges befolkning har ett alkoholberoende och vi har en växande politisk opinion som förespråkar legalisering av cannabis. I ett samhälle där Gud är död, politiken famlande och individen (ensam) i centrum tycks mottot vara: Dopamin till folket! Som läkare förväntas vi ställa oss till rådighet som distributörer. Vad handlar det egentligen om? Hur funkar dopamin? Vad händer i hjärnan när man super till och varför blir man bakfyllekåt? Varför ökar psykisk ohälsa? Vad betyder det att ”självmedicinera”? Hur ”självmedicinerar” du? Vi är väl dopaminjunkies allihop?

piller

AT-tingets nästa föreläsare, Moa Linnér!

En av förra årets mest populära föreläsare var ingen mindre än Moa Linnér som håller föreläsningen ”Akut gynekologi för AT-läkare”.

– På vårdcentralen kommer du som AT-läkare att hantera patienter med gynekologiska problem. Känns gynkursen avlägsen? Var lugn! Vi går igenom de viktigaste diff-diagnoserna, vilka som ska remitteras och några enkla tips och trix så att du kommer att glänsa som den gynekolog in spe du innerst inne är. Föreläsning med fall och diskussion. Välkommen!

Gyn

AT-tingets nästa föreläsare, Asa Rydqvist!

Smärta är något som vi alla har både en personlig och professionell uppfattning om. Men hur är det egentligen med långvarig smärtproblematik? I föreläsningen ”Långvarig smärta – fysiologi och psykologi” reder Asa Rydqvist, Överläkare Smärtrehabilitering Lund, ut begreppen.

– Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som kan vara förenad med vävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Upplevelsen utgör således kroppens alarmsystem och är kopplat till överlevnadsförmåga. Vid långvarig smärta utvecklas en ökad känslighet i nervsystemet där koppling mellan smärta och vävnadsskada minskar. Denna smärta klassificeras som nociplastisk. Föreläsningen syftar till att beskriva smärtupplevelsens komplexitet samt kopplingen mellan fysiologiska och psykologiska mekanismer vid utvecklingen av långvarig smärta.

pain

AT-tingets nästa föreläsare, Susanne Ehn!

Vad är egentligen diskriminering? Och hur kan man påverka sin egen arbetsmiljö? I år håller Susanne Ehn föreläsningen ”Mötas och bemötas – om diskriminering i arbetslivet”.

– Hur ser bemötandet ut på arbetsplatserna vi tar del av under AT och därefter? Finns där diskriminering? Hur var det där med #metoo och #utantystnadsplikt? Vad ska jag göra om jag själv eller någon annan blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling? Vad är diskriminering egentligen? Under detta pass utforskar vi hur vi möts och bemöts i arbetslivet och hur jag som läkare kan tänka kring och agera för en mer öppen och normkritisk arbetsplats.

Diskriminering-och-likabehandling2-1340x542pxl

AT-tingets nästa föreläsare, Mårten Jungner!

AT-tingets nästa föreläsare är Mårten Jungner, Överläkare och Docent inom Anestesi och Intensivvård, som håller föreläsningen ”Vätska – från cell till sammanhang”.

– Vätsketerapi kan vara allt från underhållsbehandling av friska till resuscitering av patienter i chock. Det är den i särklass vanligaste läkemedelsbehandlingen inom sjukhusvården och som alla läkemedel med effekt har den bieffekter. Hur ska man hitta rätt bland alla PM och pekpinnar? Tack och lov finns fysiologin till hjälp när syster ringer kl 03 och säger att droppet är slut.

Ringerac

AT-tingets nästa föreläsare, Ingar Timberg!

Inom medicinens värld går utvecklingen onekligen snabbt framåt. På årets ting håller Ingar Timberg föreläsningen ”Från råttgift till målsökande robotar”.

– Nästan en revolutionerande tid i antikoagulationens historia, som vi fått lov att vara med om, de senaste åren. Men djungeln är tät. Hur slår jag mig igenom denna?

Blod

AT-tingets nästa föreläsare, Henry Svensson!

Är du intresserad av plastikkirugi? Se hit! I år föreläser ingen mindre än Henry Svensson, Överläkare och adjungerad professor från Plastikkirurgen i Malmö. Såhär skriver han om sin föreläsning ”Rekonstruktiv plastikkirurgi i offentlig sjukvård”.

– Föreläsningen baserar sig på kursutvärderingarna 2014 och 2015. Följande huvudteman kommer att beröras: basala plastikkirurgiska tekniker med exempel på kliniska tillämpningar; brännskador; de dominerande diagnosgrupperna inom vuxna respektive barn; ärr. Målsättningen är att ge en inblick i den offentliga vårdens rekonstruktiva plastikkirurgi för de yngre kolleger som tänker sig en framtid inom t.ex. primärvård, men också att ge en fördjupning för de yngre kolleger som tänker sig en framtid inom det kirurgiska verksamhetsområdet.

HenrySvensson