Program och handouts

Här kommer du att finna det fullständiga programmet för AT-tinget 2023! Under respektive dag finner du schemat.