Onsdag

 


Hur blir man en bra läkare? Glädjestunder i läkaryrket och på vårdcentralen 

Per Jonsson, Spec. allmänmed. och studierektor, VC Måsen Lund

Favorit i repris! För 2:a året i rad tar glädjespridaren Per Jonsson oss med på en resa i den exotiska primärvården och bjuder på insikter från många års erfarenhet av vårt fantastiska yrke. Det blir en blandning av stort och smått om vad Per anser vara viktigt för att bli en bra läkare. Vad ska man tänka på för att få en bra utbildning? Här får du tips för ett hållbart arbetsliv. Varmt välkommen!


Härskarteknik och motstrategier

Christina Christoffersen, Radiolog

Härskartekniker kan var ett problem i vardagen. Vi utforskar och testar hur vi kan upptäcka och motverka manipulation och bemöta fula retoriska tricks från vår omgivning – och kanske bli medvetna om när vi använder sådant själva!


Vildmarksmedicin

Olivia Kiwanuka, MD, DiMM, Dykläkare EDTC/Försvarsmakten, Doktorand, Klinisk neurovetenskap KI, Leg. Läkare Kirurgkliniken, Södersjukhuset, VD Adventure Medicine

Gör livet till ett äventyr! Med vildmarksmedicin kan du tillämpa färdigheter du bara läst om, på platser du bara drömt om. Men vad innebär det att vara expeditionsläkare? Vad är skillnaden gentemot hospital sjukvård? Vad innebär det för dig som läkare? En föreläsning om hur din karriär kan nå högre höjder. Bokstavligen.

Olivia Kiwanuka är expeditionsläkare och VD på Adventure Medicine. Med passion för berg, fascination för hav och ständig dragning till Arktis, utforskar hon världen i tjänsten.


Leva livet, hela livet.

Bodil Jönsson, Professor emerita i rehabiliteringsteknik, författare

Föreläsningen byggs upp kring fyra sammanflätade teman: 1) tiden, 2) den nya ålderdomen, 3) hälsan och 4) framtidens arbete. 1) Tiden kan ses som naturens underbara sätt att hindra allt från att ske på en gång. Den kan också ses som något som bara kommer till en, ja, som det mest diktatoriskt generösa som finns. En stark motbild, alltså, till dagens föreställning om tid som en bristvara. 2) Den nya ålderdomen. En tioårig förskjutning av det medicinska åldrandet inom loppet av en generation är en oerhörd förändring. Lägg till det att dagens äldre blir gamla i ett kunskapssamhälle snarare än ett muskelsamhälle. Och därtill hjärnforskningens 2000-talsrön om att förmågan att lära och komma ihåg detaljer visserligen avtar med åldern men samtidigt ökar förmågan att se sammanhang, förmågan att koppla ihop kunskap och känslor och viljan att hitta mål och mening. Sammantaget kräver detta en förskjutning i synsättet på det egna och andras åldrande liksom på hur vi kan arbeta tillsammans. 3) Hälsa är att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter. Det finns alltså mycket hälsa att tillvaratas också hos människor med multisjukdomar, men det kräver att de själva har chansen att rikta sin uppmärksamhet väl så mycket mot hälsan som mot åkommorna. Vilket ställer krav också på vården att utgå från den berörda människans liv (”vad är viktigt för dig?!”) och inte låta den interna logiken och logistiken tvinga fram en totaldominans för sjukdomar och deras behandlingar. 4) Framtidens arbete. Digitaliseringen/robotiseringen sveper fram med drastiska förändringar för arbetslivet. Inte minst mot bakgrund av det måste vi börja samtala med varandra om vår minst sagt dubbla inställning till lönearbete. Alla vet ju att det är livet snarare än arbetslivet som ska gå ihop – varför har då fokus på just arbete och arbetslinjen blivit så dominerande? Och hur blir det framöver?


Beslutsfattande i akutsjukvård genom kvantfysikperspektivet

Eric Dryver, Överläkare, Akutkliniken, SUS, Lund

På akuten behöver vi fatta beslut trots osäkerhet kring patientens diagnos och risk/nyttan av olika utrednings- och behandlingsalternativ. Denna föreläsning använder olika begrepp inom kvantfysik (kvant, rumtid, Schrödingers katt, entanglement, information, relationality, dark matter) för att introducera olika aspekter kring diagnostik och beslutsfattande i akutsjukvård, och spekulera om nyttan av datorstött beslutsfattande.


När kan jag spela igen, doktorn?

Markus Waldén, överläkare, medicine doktor, VO Ortopedi

Alltid drömt om att få jobba med idrottsmedicin? Kanske, kanske inte. Hursomhelst så är idrottsrörelsen Sveriges största folkrörelse och oavsett vilken specialitet du väljer efter din AT kommer du överallt att stöta på patienter med olika idrotts- och motionsrelaterade skador, sjukdomar och frågor. Föreläsningen ger dig en inblick i hur det är att jobba som lagläkare inom idrotten och du får lite matnyttiga tips kring lämpliga karriärvägar. Vi kommer i föreläsningen även på ett interaktivt sätt att fokusera på vanliga kliniska fallgropar i handläggningen av idrottsrelaterade skador, framförallt avseende akuta knäskador.


Långvarig smärta – fysiologi och psykologi

Åsa Ringqvist, PhD, överläkare, Smärtrehabilitering, SUS Lund

I mötet med patienter som lider av långvarig smärta är det av stor vikt att läkaren har en god förståelse för fysiologiska skillnader mellan akut och långvariga smärta. Föreläsningen syftar till att förklara den långvariga smärtans fysiologi med fokus på central sensitisering (CS) samt hur psykologi och fysiologi samverkar och hur onda cirklar uppstår. En förklaringsmodell för patienter presenteras även.


Nedtrappning av opioider – hur svårt kan det vara?

Henrik Grelz, Specialistläkare, Smärtrehabilitering, SUS Lund

Långvariga behandlingar med opioida läkemedel vid icke-maligna tillstånd är vanligt förekommande. Är det ens hjälpsamt för patienten? Trötthet eller symptom som är gastrointestinala, kognitiva eller emotionella finns hos stor del av patienterna. Nedtrappning i enlighet med FASut3 kan fungera utan att smärtan förvärras och samtidigt vinster i form av minskade biverkningar inte minst kognitivt. Föreläsningen kommer också att ta upp beroende-problematiken. Hur hittar vi dessa patienter? Ska vi systematiskt leta efter dessa patienter i populationen som har långvariga opioidbehandlingar?


Glesbygdsmedicin

Erik Samuelson, ST-läkare Allmänmedicin/Glesbygdsmedicin

Att jobba på vårdcentral innebär administration. Att man remitterar det mesta. Att man inte kan jobba 100 % för orken räcker inte till. Man blir helt enkelt inte bra på något. Så är det många som uppfattar yrket som allmänläkare. I min tillvaro innebär arbetet på vårdcentral allt från förlossningar, reponering av frakturer, prehospitalt arbete med ambulansen och mycket mer. Kom och lyssna på hur arbetet som allmänläkare kan vara och bli. Jag ser fram emot att berätta mer om glesbygdsmedicin.


Besvärliga samtal: patient-läkare i möte

Marcelo Rivano Fischer, PhD Psykologi, Verksamhetschef, Smärtrehabilitering, Lund

Är jag sjuk? Är jag stressad? Kan du hjälpa mig? Tror du på mig? Besvärliga samtal med patienter om smärta och lidande. Upplevelser och föreställningar av läkare och patient i samtal med varandra. Genomgång av principer i kommunikations-processen. Samtal kring smärta i kroppen och smärta i själen. Påverkan av kultur och uppfattningar om hälsa och sjukdom.