Onsdag

Vilken föreläsning ska man gå på? – Se presentationer av föreläsarna och deras abstract nedan!
Saknas någon du letar efter? Sidan uppdateras kontinuerligt så håll utkik!
Frågor? – kontakta oss på info@at-tinget.se

XXX

Hur blir man en bra läkare? 

Per Jonsson
Specialist i allmänmedicin, ST-Studierektor Lund

Glädjespridaren Per Jonsson tar oss med på en resa i den exotiska primärvården och bjuder på insikter från många års erfarenhet av vårt fantastiska yrke. Det blir en blandning av stort och smått om vad Per anser vara viktigt för att bli en bra läkare.

Vad ska man tänka på för att få en bra utbildning? Här får du tips för ett hållbart arbetsliv. Varmt välkommen! 

EKG-quiz – De tio budorden

Peter Hammarlund
Specialist internmedicin/ST-läkare Kardiologi

Hur benar jag ut vad min patienten har för arytmi? Vilken EKG-fallgrop har många läkare fallit ner i utan att ens märka det? Och varför borde vi skrota begreppet “STEMI”? Härmed bjuds ni in i elektrokardiografins förtrollade värld där vi under 45 minuter försöker pränta in de tio viktigaste EKG-budskapen. Att tolka EKG är en sak, men vad gör du med patienten du har framför dig efter att du har tittat på det där rutiga pappret? Se till att mobilen är laddad så att du kan delta i detta interaktiva EKG-quiz där du kan samla poäng för vinst, men även samla viktiga EKG-poänger för resten av karriären!

Kameleonter på akuten

Magnus Esbjörnsson
Överläkare Neurologi och Internmedicin

Tänk häst och inte zebra är ett gott råd man ofta får när man skall arbeta på akutmottagningen som underläkare. Ibland stöter man dock på fall som visar sig ha en helt annan orsak än den man först misstänkte, och kanske man inte alls tänkt på den diagnos som det visade sig att patienten hade som orsak till sina symptom.

När och varför man skall tänka på ovanliga orsaker till vanliga symptom kan denna föreläsning förhoppningsvis ge en känsla för. Utifrån komplexa patientfall illustreras hur man kan gå till väga och när mer omfattande utredningar kan vara befogade när patienten söker för exempelvis yrsel, oklar medvetandesänkning, oklara psykiska symptom som ångest och vanföreställningar där facit inte visade sig stämma med den första bedömningen. I vissa fall kan prognosen också påverkas vid fördröjd korrekt diagnos – fokus är därför på att känna igen vissa ovanliga men specifika tillstånd där rätt behandling behöver sättas in i rätt tid!

Urologi för livet

Malin Böös
Specialist urologi

Malin Böös är specialist i urologi och ST-studierektor på urologen i Helsingborg. Efter föreläsningen “Urologi för livet” är målet att ni AT läkare har en allmän orientering kring hanteringen av de vanligaste urologiska problemen och att någon av er kanske till och med lockas att bli urolog.

Könsdysfori

Thord Hallin, Överläkare psykiatri

I landet finns sex mottagningar som utreder och behandlar patienter som lider av könsdysfori. Under de senaste åren har man sett en markant ökning av remissinflöde till dessa mottagningar. Thord Hallin är verksam vid Könsidentitetsmottagningen i Malmö och kommer att beskriva hur utredningsarbetet där bedrivs. Fokus för föreläsningen är diagnostik, medicinsk behandling samt de legala aspekter som är förknippat med byte av juridiskt kön.

Barnmedicin – farliga fallgropar och vad som inte får missas.

Jorge Sotoca Fernandez
Överläkare, Ansvarig läkare Barnakuten Malmö

Ett barn är ingen liten vuxen, utan det finns vissa sjukdomar som bara händer i vissa åldrar. Att få fram en bra anamnes från barnet och/eller dess anhöriga samt att genomföra ett bra status kan vara krävande. Läkare diagnostiserar bara vad man vet, har läst eller träffat tidigare. Alla kan missa ett fall, men risken är större när man saknar kunskap, erfarenhet och kompetens. Under denna föreläsning ska vi prata om några pediatriska fall, barn som presenterats på barnakuten och hur vi bör tänka i vår differentialdiagnostik om konkreta pediatriska sjukdomar. Let’s go!

Inflammatorisk tarmsjukdom

Lisa Nyberg, specialistläkare i  gastroenterologi och hepatologi och doktorand med inriktning IBD
Viktoria Bergqvist,

Medicinterminen börjar kännas avlägsen och handen på hjärtat så minns du nästan bara kopplingen mellan ulcerös kolit och rökning från gastrodelkursen. Här har du chansen att snabbt få en massa verktyg för att bedöma och handlägga skov och komplikationer, få kläm på behandlingar och ställa IBD diagnos.

Läkare – drömyrket eller felslagna förhoppningar

Malin Appelquist
Specialistläkare psykiatri

En föreläsning om hur det var att arbeta som läkare i Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet baserat på lasarettsjournaler, provinsialläkarrapporter, sinnessjukjournaler och material från Kungliga Medicinalstyrelsen. Hur såg sjukvårdssystemet ut? Hur tillsattes läkartjänster och hur gick det för provinsialläkaren med en utmattningsdepression i slutet av 1800-talet?

Interaktiv crash course i dermatologi

Lisa Alenmyr
Biträdande överläkare dermatologi

Att bedöma hudutslag och hudförändringar kan upplevas utmanande samtidigt som hudsjukdomar är vanliga och hudcancer ökar för varje år. Med primärvårdsfokus ges en översiktlig och interaktiv genomgång av de vanligaste huddiagnoserna med råd kring diagnostik, behandling och remittering.

Psykiatri och LPT inom somatiken

Thord Hallin, Överläkare psykiatri
Erik Stener, Överläkare psykiatri

Somatiskt sjuka patienter kan ibland uppvisa psykiatriska symtom vilket kan göra dem svårhanterliga vid utredning och i behandling. Detta kan föranleda att man utfärdar vårdintyg för att kunna hjälpa patienten på ett adekvat sätt. Erik Stener är verksam som psykiatrikonsult och Thord Hallin är ansvarig läkare på en allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning, båda är verksamma i Lund. De kommer att diskutera hur man kan hantera somatiskt sjuka patienter som uppvisar psykiatriska symtom, hur LPT kan vara tillämpligt i dessa situationer samt vilka befogenheter LPT ger vid vård av en somatisk sjuk patient.

Neuropatologi – är det nåt att syssla med?

Elisabet Englund
Adj professor, överläkare patologi

Jag arbetar sedan 30 år inom specialiteten patologi – och mycket av tiden ges till neuropatologi. Detta innefattar allt från hela hjärnan och dess sjukdomar – till perifera nerver och vidare till det mest fintrådiga nervsystemet runt hjärtat och andra organ, inklusive i hudens yttersta skikt. Det innefattar operationspreparat från hjärntumörer, epilepsikirurgi och hjärninfektioner, nervresektat och även muskelprover – och även obduktioner där neuroundersökning behövs. I vårt arbete behövs hjärnundersökning i närmare hälften av fallen. Jag kommer att förklara närmare vad arbetet går ut på och visa bilder på olika fynd – förväntade såväl som helt oväntade överraskningsfynd. Arbetet erbjuder en del etiska ställningstaganden. Vi gör ständigt nya upptäkter som kräver vidare utforskande. Jag ska försöka demonstrera hur klinisk diagnostik, undervisning och forskning går hand i hand inom ämnet neuropatologi.