Onsdag (2018)

Hela onsdagen-2


Inspirationsföreläsning!

Per Johnsson, Spec. allmänmed. och studierektor, VC Måsen Lund

Favorit i repris! För 3a året i rad tar glädjespridaren Per Jonsson med oss med på en resa i den exotiska primärvården och bjuder på insikter från många års erfarenhet av vårt fantastiska yrke. Det blir en blandning av stort och smått om vad Per anser vara viktigt för att bli en bra läkare. Vad ska man tänka på för få en bra utbildning? Här får du tips för ett hållbart arbetsliv. Varmt välkommen!


Om hästar, zebror och kameleonter: diagnostik på akuten

Eric Dryver, Överläkare, Akutkliniken, SUS, Lund

Vad har kapten Kirk, försteofficer Spock och Mr. Bean att lära oss om diagnostik på akuten? Föreläsningen handlar om källor och exempel på diagnostiska misstag, och förebyggande strategier.


Basal EKG-tolkning

Hannes Lynnér, ST-läkare, Medicinkliniken Centralsjukhuset Kristianstad

Vilka EKG-avvikelser får jag inte missa, oavsett hur stressad jag är? Vad kan jag bortse ifrån i akutskedet? Under föreläsningen går vi igenom EKG-förändringar man som läkare måste känna igen på en vanlig EKG-undersökning i vila. Basal, strukturerad tolkningsmetodik repeteras och utifrån patientfall diskuterar vi EKG-fynd vid såväl ischemisk hjärtsjukdom som vid arytmier.


Inflammatorisk tarmsjukdom – vad alla behöver veta

Hannes Hartman, Specialistläkare, internmedicin och gastroenterologi

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett vanligt tillstånd som läkare i alla specialiteter kommer i kontakt med. Denna föreläsning syftar till att ge handfasta råd om hur patienter med misstänkt eller känd IBD bör handläggas. Hur skiljer sig IBD från de viktigaste differentialdialdiagnoserna och vad får absolut inte missas vid ett svårt skov. 


När kan jag spela igen, doktorn?

Marcus Waldén, överläkare, medicine doctor, VO Ortopedi

Alltid drömt om att få jobba med idrottsmedicin? Kanske, kanske inte. Hursomhelst så är idrottsrörelsen Sveriges största folkrörelse och oavsett vilken specialitet du väljer efter din AT kommer du överallt att stöta på patienter med olika idrotts- och motionsrelaterade skador, sjukdomar och frågor. Föreläsningen ger dig en inblick i hur det är att jobba som lagläkare inom idrotten och du får lite matnyttiga tips kring lämpliga karriärvägar. Vi kommer i föreläsningen även på ett interaktivt sätt att fokusera på vanliga kliniska fallgropar i handläggningen av idrottsrelaterade skador, framförallt avseende akuta knäskador.


Vildmarksmedicin

Olivia Kiwanuka, MD, DiMM, Dykläkare EDTC/Försvarsmakten, Doktorand, Klinisk neurovetenskap KI, Leg. Läkare Kirurgkliniken, Södersjukhuset, VD Adventure Medicine

Gör livet till ett äventyr! Med vildmarksmedicin kan du tillämpa färdigheter du bara läst om, på platser du bara drömt om. Men vad innebär det att vara expeditionsläkare? Vad är skillnaden gentemot hospital sjukvård? Vad innebär det för dig som läkare? En föreläsning om hur din karriär kan nå högre höjder. Bokstavligen. Olivia Kiwanuka är expeditionsläkare och VD på Adventure Medicine. Med passion för berg, fascination för hav och ständig dragning till Arktis, utforskar hon världen i tjänsten.


Rekonstruktiv plastikkirurgi i offentlig sjukvård

Henry Svensson, Överläkare och adjungerad professor, Sektion plastikkirurgi, SUS Malmö

Föreläsningen baserar sig på kursutvärderingarna 2014 och 2015. Följande huvudteman kommer att beröras: basala plastikkirurgiska tekniker med exempel på kliniska tillämpningar; brännskador; de dominerande diagnosgrupperna inom vuxna respektive barn; ärr. Målsättningen är att ge en inblick i den offentliga vårdens rekonstruktiva plastikkirurgi för de yngre kolleger som tänker sig en framtid inom t.ex. primärvård, men också att ge en fördjupning för de yngre kolleger som tänker sig en framtid inom det kirurgiska verksamhetsområdet.


Antikoagulantia

Ingar Timberg 


Vätsketerapi

Mårten Jungner


Mötas och bemötas – om diskriminering i arbetslivet

Susanne Ehn, Leg läkare

Hur ser bemötandet ut på arbetsplatserna vi tar del av under AT och därefter? Finns där diskriminering? Hur var det där med #metoo och #utantystnadsplikt? Vad ska jag göra om jag själv eller någon annan blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling? Vad är diskriminering egentligen? Under detta pass utforskar vi hur vi möts och bemöts i arbetslivet och hur jag som läkare kan tänka kring och agera för en mer öppen och normkritisk arbetsplats. 


Långvarig smärta – fysiologi och psykologi

Åsa Ringqvist, PhD, överläkare, Smärtrehabilitering, SUS Lund

Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som kan vara förenad med vävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Upplevelsen utgör således kroppens alarmsystem och är kopplat till överlevnadsförmåga. Vid långvarig smärta utvecklas en ökad känslighet i nervsystemet där koppling mellan smärta och vävnadsskada minskar. Denna smärta klassificeras som nociplastisk. Föreläsningen syftar till att beskriva smärtupplevelsens komplexitet samt kopplingen mellan fysiologiska och psykologiska mekanismer vid utvecklingen av långvarig smärta.