Torsdag (2018)

Screenshot 2018-11-21 at 12.57.43


Akut gynekologi för AT-läkare

Moa Linnér, Specialistläkare gynekologi och obstetrik, Kvinnokliniken Helsingborg

På vårdcentralen kommer du som AT-läkare att hantera patienter med gynekologiska problem. Känns gynkursen avlägsen? Var lugn! Vi går igenom de viktigaste diff-diagnoserna, vilka som ska remitteras och några enkla tips och trix så att du kommer att glänsa som den gynekolog in spe du innerst inne är. Föreläsning med fall och diskussion. Välkommen!


Dopaminjunkies är vi allihop

Petrus Nietzon, Överläkare beroendemedicin

För ungefär tio år sedan lade medicinalindustrin ner stora delar av forskningen på CNS – det var helt enkelt för komplicerat och olönsamt. Man hade dock fattat en sak: Amfetamin säljer! Drygt 10 procent av den vuxna befolkningen i västvärlden medicinerar idag med dopaminergt aktiva preparat. Alkohol, Cannabis och Centralstimulantia är droger med dopaminerga egenskaper. Cirka 5 procent av Sveriges befolkning har ett alkoholberoende och vi har en växande politisk opinion som förespråkar legalisering av cannabis. I ett samhälle där Gud är död, politiken famlande och individen (ensam) i centrum tycks mottot vara: Dopamin till folket! Som läkare förväntas vi ställa oss till rådighet som distributörer. Vad handlar det egentligen om? Hur funkar dopamin? Vad händer i hjärnan när man super till och varför blir man bakfyllekåt? Varför ökar psykisk ohälsa? Vad betyder det att ”självmedicinera”? Hur ”självmedicinerar” du? Vi är väl dopaminjunkies allihop? 


Mindfulness – för glädje och motståndskraft!

Christina Christofferssen, Överläkare i radiologi

Sätt först på dig din egen syrgas-mask och hjälp därefter andra! En föreläsning om att kunna må bra och orka under hela ditt liv som läkare. Att kunna ta hand om dig själv och bygga upp resurser så du kan ta hand om dina patienter, dina kollegor och alla andra omkring dig. Att inse att du kan vara medveten i nuet. Livet är kort – tänkt om du missar det?!


Onkologi – hur akut kan det vara? 

Henrik Ekedahl, ST-läkare i onkologi och Henrik Cederleuf, Specialistläkare i onkologi

Allt fler lever med aktiv cancer bl.a. till följd av moderna, nobelprisbelönade behandlingar – men vad ska jag tänka på när cancerpatienten söker på akuten eller vårdcentralen? Är det mer akut för att patienten med diarré eller dyspné går på behandling på onkologen? En fallbaserad föreläsning om akuta onkologiska tillstånd.


Vad gör jag med njurpatienten?

Jenny Lindberg, Överläkare, njurmedicin, SUS Malmö

Hur ska man tänka när man får in en patient med akut eller kronisk njursvikt på akutmottagningen? Hur ska man tänka angående vätska och läkemedel till en patient som går i dialys? Vad är det som man inte får glömma när man behandlar en njurtransplanterad patient? När är det aktuellt att kontakta njurkonsulten? Dessa frågor kommer att besvaras under en praktiskt inriktad föreläsning med fokus på kliniskt användbara tips som hjälper dig att handlägga dessa patienter.


Allt du behöver veta om anemi

Gösta Bergh, Överläkare i internmedicin och hematologi

Patienter med anemi dyker upp överallt. Du får lära dig en enkel metod att förstå och handlägga olika typer av anemi, vilka som kan transfuneras, vilka det farligt att transfundera, anemier som är harmlösa och anemier som kan vara tecken på mycket allvarlig sjukdom.


Den köttätande mördarbakterien – var kom den ifrån?

Bertil Christensson, senior prof, överläkare, infektionskliniken SUS Lund

Hur ska du på akuten kunna skilja på en okomplicerad erysipelas och en livshotande nekrotiserande streptokockinfektion? Vem ska du konsultera? Hur bråttom är det? Vi går igenom diagnostik, klinik, patogenes och behandling av invasiva streptokockinfektioner. Var kommer de ifrån? Är de här för att stanna? Kan man skydda sig?


Akut psykiatri

Sven Rydhög, Överläkare, Vuxenpsyk VO Kristianstad

Psykakuten kan både vara en spännande och en skrämmande plats. Men man stöter på de akuta psykiatriska tillstånden oavsett var inom sjukvården man befinner sig, vilket gör att den grundläggande kunskapen är värdefull för alla! Här får du en exposé om psykiatri på akutrummet. Vad stöter man på där och hur hanterar man det? Föreläsningen bjuder på fallbeskrivningar och tips.


Behandling av typ 2-diabetes – nyheter?

Helene Holmér, Överläkare internmedicin och endokrinologi

Typ 2 diabetes är en folksjukdom och man möter patienter med sjukdomen i alla delar av sjukvården. Nya riktlinjer kom ifjor och några nya läkemedel har kommit på senare år. Detta kommer att dikuteras under denna föreläsning.


Intoxikationer på akuten

Ardavan Khosnood,ST-läkare Akutsjukvård, SUS Lund; Kriminolog, Malmö Högskola

Vad gör du när en person kommer in med en misstänkt allvarlig intoxikation på tricykliska antidepressiva? Hur ska du tänka? Hur diagnostiserar du tillståndet? Denna föreläsning ger dig svaren på dina frågor! Intoxikation på akutmottagningen är en av de vanligaste sökorsakerna. Oftast är dessa patienter ordentligt påverkade eller till och med medvetandesänkta. Utmaningen ligger i att du som ansvarig läkare, trots bristande anamnes, med en noggrann undersökning sedan kan ge korrekt behandling.


EKG-quiz

Peter Hammarlund, ST-läkare internmedicin/kardiologi

Att tolka EKG är en sak, men vad gör du med patienten du har framför dig efter att du tittat på det där rutiga pappret? Ta med mobilen och delta i detta superinteraktiva EKG-quiz! Pris och ära till AT-läkaren med mest points, men samtliga åhörare utlovas gott om take-home points. 


Vad är glesbygdsmedicin? 

Erik Samuelson, Specialistläkare allmänmedicin

Att jobba på vårdcentral innebär administration. Att man remitterar det mesta. Att man inte kan jobba 100 % för orken räcker inte till. Man blir helt enkelt inte bra på något. Så är det många som uppfattar yrket som allmänläkare. I min tillvaro innebär arbetet på vårdcentral allt från förlossningar, reponering av frakturer, prehospitalt arbete med ambulansen och mycket mer. Kom och lyssna på hur arbetet som allmänläkare kan vara och bli. Jag ser fram emot att berätta mer om glesbygdsmedicin.


Akut pediatrik

Ingunn Olafdottir/Emma Englund, Överläkare pediatrik

Snabbt och säkert omhändertagande av den akut sjuka barnpatienten kan, precis som med akut sjuka vuxna, vara helt avgörande. Som AT- läkare träffar man med stor sannolikhet sjuka barn i olika sammanhang. Målet med denna föreläsning är att ge inblick i vilken patient det akut sjuka barnet är, och via fall samt enkla exempel ge verktyg till hur man bedömer och handlägger en sådan patient på ett säkert sätt.


Röda ögon

Ola Rauer, Överläkare oftalmologi

När är ett rött öga farligt och när är det bleka ögat farligt? Under hela din läkargärning stöter du på ögonfall. Hur skall de hanteras? Här lär du dig handlägga många av de fall du kan stöta på.


Dolda funktionsnedsättningar vid förvärvad hjärnskada – en utmaning för vården

Mattias Hill, ST-läkare, doktorand, Rehabiliteringsmedicin, Skånes Universitetssjukhus

“Om jag bara hade blivit lite förlamad, så att andra skulle kunna se och förstå att jag har problem.” Från 15 till 0 poäng på NIHSS-skalan, men fortfarande inte åter i arbete efter ett år. Dolda funktionsnedsättningar efter förvärvade hjärnskador och neuroinflammatoriska tillstånd är vanliga och kan ha förödande konsekvenser. Vad innebär hjärntrötthet och kognitiv funktionsnedsättning? 


Akut buk – och den för tillfället inte så akuta buken

Adam Zeyara, ST-läkare kirurgi

Fokus kommer att läggas på systematisk och säker handläggning av patienter som söker på akutmottagningen med buksmärta. Det moderna sökmönstret på landets akutmottagningar innebär inte sällan mycket kort symtomduration vilket på olika sätt gör det svårare för den dagens oerfarna kirurgjourer. Grundfilosofin här är att den akuta buken är en dynamisk process och vi träffar patienterna i en mer eller mindre tydlig ögonblicksbild. Ibland är det alldeles solklart vad det rör sig om, men ibland är det jättesvårt att veta hur man ska gå vidare. Föreläsningen är fri från uppradade symtom på vanliga bukåkommor och kommer att vara interaktiv. Vi utgår hela tiden från att diagnosen är okänd och hur viktigt det egentligen är att veta exakt vad patienten lider av? Vi kommer att diskutera vilken diagnostik som behöver bedrivas akut och på vem, vilken som inte behöver det, hur man tar beslut och vad det innebär att veta sina begränsningar. Välkomna!


HLR bortom algoritmerna

Caroline Hård af Segerstad, Överläkare, ST- studierektor Akutsjukvård Kryh 

Alla läkare har lärt sig behärska A-HLR och vi övar detta årligen. Men finns det tillfällen när man ska frångå den inlärda algoritmen? Ja, bl.a vid traumatiskt hjärtstopp, hjärtstopp hos gravida och vid drunkning. Denna föreläsning kommer att förbereda dig för dessa situationer. Föreläsningen kommer att vara interaktiv med quiz och vi har högt i tak och tycker om frågor! Varmt välkomna!


Vem mördar? Gärningsmännen och Offren

Ardavan Khosnood, ST-läkare Akutsjukvård, SUS Lund; Kriminolog, Malmö Högskola

“En död vid skottlossning”. “Kvinna knivhuggen framför sina barn”. Känner du igen rubrikerna? De går att läsa och höra allt oftare i media. Har du då undrat vem som står bakom sådana grova våldsbrott? Har du funderat över vilka skador offren får och vad de avlider av? Ur ett kriminologiskt och medicinskt perspektiv ger jag dig svaren. Följ med mig in i den grova brottslighetens värld.