Torsdag

Vilka är föreläsarna och vad kommmer de prata om?

Malin Böös

Urologi för livet!

Jag heter Malin Böös och är specialist inom urologi. Jag arbetar i NV-Skåne och är ämnesansvarig för urologi på termin 8 och undervisar läkarstudenter till vardags parallellt med att jag är studierektor för våra ST-läkare. Mitt hjärta brinner för blåscancer och för hantering av svårt cancersjuka patienter där etik och moral utmanar kirurgisk intervention och medicinsk vetenskap. För mig är måndag veckans bästa dag och att jobba med urologi är tveklöst ett av mina bästa val genom livet. Efter min föreläsning hoppas jag ni alla får en allmän orientering kring hanteringen av vanliga urologiska problem och förhoppningsvis kanske någon av er lockas till utmaningen att bli urolog! Välkommen till en givande urologisk timme!

Karin Filipsson

Översikt omhändertagande av diabetes på sjukhus

Karin Filipsson tog paus från läkarlinjen efter termin 8 och grottade då ner sig i molekylär signalering involverad i betacellsfunktionen, vilket resulterade i en avhandling i ämnet. Efter examen från läkarlinjen blev det även ett års post-doc i London där arbetet inriktades på hormoners och neuropeptiders roll i hypothalamisk aptitkontroll. Det var dock läkaryrket som lockade mest, och efter AT i Lund föll valet logiskt på endokrinologi. Hon är nu sedan några år överläkare med arbetsplats Endokrin i Lund, SUS. Hon har övergripande ansvar i Södra sjukvårdsregionen för patienter med ovanliga ärftliga metabola rubbningar, och i övrigt huvudsakligen klinisk diabetolog. Hon anser att det bästa sättet att lära sig något är att föreläsa om det, och brinner för att föra sin kunskap vidare genom undervisning. 

En översiktsföreläsning om diabetes, där jag först berör ämnet om diabetesdiagnostik – rätt diagnos till varje patient. Fortsättningen inriktar sig sedan på diabetesbehandling under slutenvård. Varför är insulin det svåraste läkemedlet att ordinera på inneliggande patienter? Lite riktlinjer och praktiska tips kring förbättring av blodsocker-nivåer på sjukhuset

Peter Hammarlund

EKG-quiz – undvik fallgroparna!

Peter Hammarlund, Specialist i internmedicin/ST-läkare i kardiologi, Kardiologisektionen, Helsingborgs lasarett. Skånes största EKG-nörd och mannen bakom Sveriges största EKG-relaterade instagramkonto.  

Vad är det för fallgrop som läkarna på akuten trillar i varje vecka? Vad är det för allvarlig rytmrubbning som datorn alltid feltolkar? Varför ska du inte lita på Maj-Britt? Och varför borde vi skrota begreppet ”STEMI”? Att tolka EKG är en sak, men vad gör du med patienten du har framför dig efter att du tittat på det där rutiga pappret? Använd mobilen och delta i detta superinteraktiva EKG-quiz där du har chans att vinna pris, men framförallt får lära dig de vanligaste EKG-fallgroparna och hur du undviker dem!

Henrik Wallentin

Vatten & elektrolyter

Henrik Wallentin är biträdande överläkare och ST studierektor i internmedicin Lund.
Favoritsjukdom: Öppetstående ductus arteriosus (PDA). Varför? Jag bestämde mig för att läsa läkarlinjen då jag gjorde ett arbete om fostrets hjärt-lungkretslopp på gymnasiet. 

Johan von Schreeb

Global katastrofmedicin, vad finns att lära för en AT läkare i Sverige?

Johan von Schreeb är kirurg och en av grundarna av Läkare utan Gränser i Sverige. Han har sen 30 år arbetat i katastrofer världen runt och är nu verksam som professor i global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet. 

Elias Palm

Rättsläkare – en karriär på liv och död

Elias Palm är Överläkare i rättsmedicin samt chef för den rättsmedicinska verksamheten i Sverige och deckarförfattare.
 
Ni får en kort exposé av möjliga karriärvägar som läkare, om livet och hur man kommer undan med mord. 
 
Favoritsjukdom: Hemokromatos - för att den ur ett evolutionärt perspektiv en gång borde ha varit fördelaktig och för att åderlåtning faktiskt inte alltid är fel.