Är du en dopaminjunkie?

Är du en dopaminjunkie? Är vi kanske alla det? Petrus Nietzon, Överläkare i Beroendemedicin i Malmö, kommer till AT-tinget och håller föreläsningen ”Dopaminjunkies är vi allihop”. Kom och lär dig mer om teorin bakom dopamin och få insikt i hur du som läkare och individ står i förhållande till denna signalsubstans!

“För ungefär tio år sedan lade medicinalindustrin ner stora delar av forskningen på CNS – det var helt enkelt för komplicerat och olönsamt. Man hade dock fattat en sak: Amfetamin säljer! Drygt 10 procent av den vuxna befolkningen i västvärlden medicinerar idag med dopaminergt aktiva preparat. Alkohol, Cannabis och Centralstimulantia är droger med dopaminerga egenskaper. Cirka 5 procent av Sveriges befolkning har ett alkoholberoende och vi har en växande politisk opinion som förespråkar legalisering av cannabis. I ett samhälle där Gud är död, politiken famlande och individen (ensam) i centrum tycks mottot vara: Dopamin till folket! Som läkare förväntas vi ställa oss till rådighet som distributörer. Vad handlar det egentligen om? Hur funkar dopamin? Vad händer i hjärnan när man super till och varför blir man bakfyllekåt? Varför ökar psykisk ohälsa? Vad betyder det att ”självmedicinera”? Hur ”självmedicinerar” du? Vi är väl dopaminjunkies allihop?”