Uncategorized

AT-tinget 2022

Livliga kollegor från Skånes alla hörn!

Välkomna till vårat krypin! I denna skrivande stund är årets AT-tingsgrupp samlad och arbetar för fullt med planeringen inför AT-tinget 2022. Vi kommer hålla er uppdaterade både via sociala medier samt denna fiffiga nyhetsfunktionen. Har ni frågor så kan ni alltid börja med att läsa vår FAQ. Den uppdateras löpande, särskilt om många av er har liknande frågor. Det kan vara en bra idé att hålla ögonen öppna för förändringar då dessa ibland kommer med kort varsel I och med den rådande pandemi.

Glöm inte att följa oss på Instagram och Facebook!

Niente più insoddisfazione per il coniuge e il farmaco è stato approvato dalla FDA. Poi, bisogna stare attenti a come associamo il cibo o gli effetti collaterali del Cialis Generico possono essere classificati.