AT-tingets nästa föreläsare, Adam Zeyara!

Akut buk är något som alla AT-läkare tvingas möta. Men vad är egentligen en akut buk? Adam Zeyara håller föreläsningen ”Akut buk – och den för tillfället inte så akuta buken”.

– Fokus kommer att läggas på systematisk och säker handläggning av patienter som söker på akutmottagningen med buksmärta. Det moderna sökmönstret på landets akutmottagningar innebär inte sällan mycket kort symtomduration vilket på olika sätt gör det svårare för den dagens oerfarna kirurgjourer. Grundfilosofin här är att den akuta buken är en dynamisk process och vi träffar patienterna i en mer eller mindre tydlig ögonblicksbild. Ibland är det alldeles solklart vad det rör sig om, men ibland är det jättesvårt att veta hur man ska gå vidare. Föreläsningen är fri från uppradade symtom på vanliga bukåkommor och kommer att vara interaktiv. Vi utgår hela tiden från att diagnosen är okänd och hur viktigt det egentligen är att veta exakt vad patienten lider av? Vi kommer att diskutera vilken diagnostik som behöver bedrivas akut och på vem, vilken som inte behöver det, hur man tar beslut och vad det innebär att veta sina begränsningar. Välkomna!

Magont