AT-tingets nästa föreläsare, Ardavan Khosnood!

Larmet går på akuten och i ambulansen befinner sig en intoxikerad person. Du står redo på akutrummet! Ardavan Khosnood, ST-läkare i akutsjukvård, håller föreläsningen ”Intoxikation på akuten” på AT-tinget.

– Vad gör du när en person kommer in med en misstänkt allvarlig intoxikation på tricykliska antidepressiva? Hur ska du tänka? Hur diagnostiserar du tillståndet? Denna föreläsning ger dig svaren på dina frågor! Intoxikation på akutmottagningen är en av de vanligaste sökorsakerna. Oftast är dessa patienter ordentligt påverkade eller till och med medvetandesänkta. Utmaningen ligger i att du som ansvarig läkare, trots bristande anamnes, med en noggrann undersökning sedan kan ge korrekt behandling.

006032212_PB