AT-tingets nästa föreläsare, Asa Rydqvist!

Smärta är något som vi alla har både en personlig och professionell uppfattning om. Men hur är det egentligen med långvarig smärtproblematik? I föreläsningen ”Långvarig smärta – fysiologi och psykologi” reder Asa Rydqvist, Överläkare Smärtrehabilitering Lund, ut begreppen.

– Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som kan vara förenad med vävnadsskada eller potentiell vävnadsskada. Upplevelsen utgör således kroppens alarmsystem och är kopplat till överlevnadsförmåga. Vid långvarig smärta utvecklas en ökad känslighet i nervsystemet där koppling mellan smärta och vävnadsskada minskar. Denna smärta klassificeras som nociplastisk. Föreläsningen syftar till att beskriva smärtupplevelsens komplexitet samt kopplingen mellan fysiologiska och psykologiska mekanismer vid utvecklingen av långvarig smärta.

pain

admin