AT-tingets nästa föreläsare, Bertil Christensson!

I år igen presenterar vi stolt Bertil Christensson, Överläkare i infektionsmedicin, som håller föreläsningen ”Den köttätande mördarbakterien – var kom den ifrån?”.

– Hur ska du på akuten kunna skilja på en okomplicerad erysipelas och en livshotande nekrotiserande streptokockinfektion? Vem ska du konsultera? Hur bråttom är det? Vi går igenom diagnostik, klinik, patogenes och behandling av invasiva streptokockinfektioner. Var kommer de ifrån? Är de här för att stanna? Kan man skydda sig?

streptokocker