AT-tingets nästa föreläsare, Carl Axel Bankert!

Är du expert på att löneförhandla? Har du ingen aning om hur man gör? Carl Axel Bankert tar oss med föreläsningen ”Löneförhandling i praktiken” genom förhandlingens delar med matnyttiga tips.

– Du har bara ett fåtal möjligheter att förhandla din lön under karriären. Lär dig ta vara på dessa tillfällen. Hur bör jag förbereda mig inför förhandlingen och hur kan jag genomföra den med ett positivt resultat. Du får exempel på konkreta argumentationsmodeller och hur man kan hantera de vanligaste invändningarna från motparten. En föreläsning som ger dig verktygen för en framgångsrik löneförhandling.

Pengar