AT-tingets nästa föreläsare, Erik Samuelson!

Drömmer du om ett liv på landet långt från stadsmiljö och stora sjukhus? I år håller Erik Samuelson, Specialistläkare i allmänmedicin, föreläsningen ”Vad är glesbygdsmedicin?”

Att jobba på vårdcentral innebär administration. Att man remitterar det mesta. Att man inte kan jobba 100 % för orken räcker inte till. Man blir helt enkelt inte bra på något. Så är det många som uppfattar yrket som allmänläkare. I min tillvaro innebär arbetet på vårdcentral allt från förlossningar, reponering av frakturer, prehospitalt arbete med ambulansen och mycket mer. Kom och lyssna på hur arbetet som allmänläkare kan vara och bli. Jag ser fram emot att berätta mer om glesbygdsmedicin.

LANDSKAP