AT-tingets nästa föreläsare, Hannes Hartman!

Undrar du vad IBD egentligen är? Är det samma som IBS? Hannes Hartman, specialistläkare i gastroenterologi och internmedicin, reder ut begreppen i föreläsningen ”Inflammatorisk tarmsjukdom – vad alla behöver veta”.

– Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett vanligt tillstånd som läkare i alla specialiteter kommer i kontakt med. Denna föreläsning syftar till att ge handfasta råd om hur patienter med misstänkt eller känd IBD bör handläggas. Hur skiljer sig IBD från de viktigaste differentialdiagnoserna och vad får absolut inte missas vid ett svårt skov?

Buksmärta1

admin