AT-tingets nästa föreläsare, Hannes Lynnér!

Har du ångest inför sena timmar på medicinakuten med en patientliggare full av bröstsmärtor? Misströsta icke. Vår nästa föreläsare är Hannes Lynnér som gör ST vid medicinkliniken i Kristianstad. Under 45 minuter får du lära dig allt om Basal EKG-tolkning.

– Vilka EKG-avvikelser får jag inte missa, oavsett hur stressad jag är? Vad kan jag bortse ifrån i akutskedet? Under föreläsningen går vi igenom EKG-förändringar man som läkare måste känna igen på en vanlig EKG-undersökning i vila. Basal, strukturerad tolkningsmetodik repeteras och utifrån patientfall diskuterar vi EKG-fynd vid såväl ischemisk hjärtsjukdom som vid arytmier.

Hjärta1

admin