AT-tingets nästa föreläsare, Helene Holmer!

Kan du allt om diabetes? Inte? Helene Holmer håller föreläsningen ”Behandling av typ 2-diabetes – nyheter?” som uppdaterar dig om de nyaste riktlinjerna.

– Typ 2 diabetes är en folksjukdom och man möter patienter med sjukdomen i alla delar av sjukvården. Nya riktlinjer kom ifjor och några nya läkemedel har kommit på senare år. Detta kommer att diskuteras under denna föreläsning.

Diabetes