AT-tingets nästa föreläsare, Henrik Ekedahl och Henrik Cederleuf!

Nästa föreläsare och (AT-tingets allra senaste bokning) är inga mindre än Henrik Ekedahl och Henrik Cederleuf som håller föreläsningen “Onkologi – Hur akut kan det vara?“.

– Allt fler lever med aktiv cancer bl.a. till följd av moderna, nobelprisbelönade behandlingar – men vad ska jag tänka på när cancerpatienten söker på akuten eller vårdcentralen? Är det mer akut för att patienten med diarré eller dyspné går på behandling på onkologen? En fallbaserad föreläsning om akuta onkologiska tillstånd.

cancer-stem-cells