AT-tingets nästa föreläsare, Henry Svensson!

Är du intresserad av plastikkirugi? Se hit! I år föreläser ingen mindre än Henry Svensson, Överläkare och adjungerad professor från Plastikkirurgen i Malmö. Såhär skriver han om sin föreläsning ”Rekonstruktiv plastikkirurgi i offentlig sjukvård”.

– Föreläsningen baserar sig på kursutvärderingarna 2014 och 2015. Följande huvudteman kommer att beröras: basala plastikkirurgiska tekniker med exempel på kliniska tillämpningar; brännskador; de dominerande diagnosgrupperna inom vuxna respektive barn; ärr. Målsättningen är att ge en inblick i den offentliga vårdens rekonstruktiva plastikkirurgi för de yngre kolleger som tänker sig en framtid inom t.ex. primärvård, men också att ge en fördjupning för de yngre kolleger som tänker sig en framtid inom det kirurgiska verksamhetsområdet.

HenrySvensson

admin