AT-tingets nästa föreläsare, Ingar Timberg!

Inom medicinens värld går utvecklingen onekligen snabbt framåt. På årets ting håller Ingar Timberg föreläsningen ”Från råttgift till målsökande robotar”.

– Nästan en revolutionerande tid i antikoagulationens historia, som vi fått lov att vara med om, de senaste åren. Men djungeln är tät. Hur slår jag mig igenom denna?

Blod

admin