AT-tingets nästa föreläsare, Ingunn Olafdottir och Emma Englund!

Det akut sjuka barnet är något som många AT-läkare tycker är svårt eller till och med läskigt. Kom och lyssna på ”Akut pediatrik” av Ingunn Olafdottir och Emma Englund, Överläkare i Pediatrik.

– Snabbt och säkert omhändertagande av den akut sjuka barnpatienten kan, precis som med akut sjuka vuxna, vara helt avgörande. Som AT-läkare träffar man med stor sannolikhet sjuka barn i olika sammanhang. Målet med denna föreläsning är att ge inblick i vilken patient det akut sjuka barnet är, och via fall samt enkla exempel ge verktyg till hur man bedömer och handlägger en sådan patient på ett säkert sätt.

Pediatrik