AT-tingets nästa föreläsare, Jenny Lindberg!

Njurmedicin, en fruktad specialitet för många AT-läkare, är nästa föreläsares hemmaplan. Jenny Lindberg, Överläkare i njurmedicin, håller föreläsningen ”Vad gör jag med njurpatienten?” som lugnar även de mest stressade av oss.

– Hur ska man tänka när man får in en patient med akut eller kronisk njursvikt på akutmottagningen? Hur ska man tänka angående vätska och läkemedel till en patient som går i dialys? Vad är det som man inte får glömma när man behandlar en njurtransplanterad patient? När är det aktuellt att kontakta njurkonsulten? Dessa frågor kommer att besvaras under en praktiskt inriktad föreläsning med fokus på kliniskt användbara tips som hjälper dig att handlägga dessa patienter.

67350096 - woman holding model human kidney halves at white body
67350096 – woman holding model human kidney halves at white body