AT-tingets nästa föreläsare, Mårten Jungner!

AT-tingets nästa föreläsare är Mårten Jungner, Överläkare och Docent inom Anestesi och Intensivvård, som håller föreläsningen ”Vätska – från cell till sammanhang”.

– Vätsketerapi kan vara allt från underhållsbehandling av friska till resuscitering av patienter i chock. Det är den i särklass vanligaste läkemedelsbehandlingen inom sjukhusvården och som alla läkemedel med effekt har den bieffekter. Hur ska man hitta rätt bland alla PM och pekpinnar? Tack och lov finns fysiologin till hjälp när syster ringer kl 03 och säger att droppet är slut.

Ringerac

admin