AT-tingets nästa föreläsare, Mattias Hill!

Under AT-tingets torsdag håller Mattias Hill föreläsningen ”Dolda funktionsnedsättningar vid förvärvad hjärnskada – en utmaning för vården” som ger perspektiv på Rehabiliteringsmedicin.

– “Om jag bara hade blivit lite förlamad, så att andra skulle kunna se och förstå att jag har problem.” Från 15 till 0 poäng på NIHSS-skalan, men fortfarande inte åter i arbete efter ett år. Dolda funktionsnedsättningar efter förvärvade hjärnskador och neuroinflammatoriska tillstånd är vanliga och kan ha förödande konsekvenser. Vad innebär hjärntrötthet och kognitiv funktionsnedsättning?

Hjärna