AT-tingets nästa föreläsare, Nina Cavalli-Björkman!

En av AT-tingets genom tidernas mest uppskattade föreläsare är ingen mindre än Nina Cavalli-Björkman som i år igen håller föreläsningen ”När doktorn blir patient”.

– Jag är onkolog och hobbyförfattare. Den av mina texter som väckt allra störst uppmärksamhet var en krönika i Läkartidningen som delades 12 000 gånger. Ämnet? Sjukdomsrädsla hos sjukvårdens egna. Hur många av oss har inte känt paniken över egna symptom? Hur många har tagit prover på sig själva eller remitterat sig själv till röntgen? Hur ska man hantera sin situation när tankarna kretsar kring den där knipsmärtan i magen man känt på sistone? Välkommen till en föreläsning om att vara läkare, men inte hypokondrisk.

 

NinaCB