AT-tingets nästa föreläsare, Ola Rauer!

Sökorsak: Ögon. Känns det svårt? På AT-tinget håller Ola Rauer föreläsningen ”Röda ögon” som tar upp det mesta du behöver veta om just röda ögon.

– När är ett rött öga farligt och när är det bleka ögat farligt? Under hela din läkargärning stöter du på ögonfall. Hur skall de hanteras? Här lär du dig handlägga många av de fall du kan stöta på.

Rödaögon