AT-tingets nästa föreläsare, Susanne Ehn!

Vad är egentligen diskriminering? Och hur kan man påverka sin egen arbetsmiljö? I år håller Susanne Ehn föreläsningen ”Mötas och bemötas – om diskriminering i arbetslivet”.

– Hur ser bemötandet ut på arbetsplatserna vi tar del av under AT och därefter? Finns där diskriminering? Hur var det där med #metoo och #utantystnadsplikt? Vad ska jag göra om jag själv eller någon annan blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling? Vad är diskriminering egentligen? Under detta pass utforskar vi hur vi möts och bemöts i arbetslivet och hur jag som läkare kan tänka kring och agera för en mer öppen och normkritisk arbetsplats.

Diskriminering-och-likabehandling2-1340x542pxl

admin