Att hjälpa långsiktigt istället för att stjälpa kortsiktigt

Att hjälpa långsiktigt istället för att stjälpa kortsiktigt – föreläsning med Åsa Kadowaki, psykiatriker och legitimerad KBT-terapeut • Att ha symptom är inte samma sak som att vara sjuk. • Att få mer symptom av att använda kroppen är inte samma sak som försämring i sjukdom. • Att behandla oro för sjukdom med medicinska utredningar skapar och underhåller somatisering/medikalisering. Vi läkare behöver återta den medicinska bedömningen och hålla isär rädsla för symptom från utredning och behandling av sjukdom. Hälsa uppnås inte via konsumtion av sjukvårdskontakter. Läkekonsten inbegriper att kunna prata om livet och bidra till att människor lever mer meningsfulla, aktiva liv.