En droppe Ringer

Intag av vätska är ett av våra basala behov. Vi ordinerar det dagligen på sjukhuset, men så snart de första dropparna nått patientens blodomlopp, reflekterar du över vart de tar vägen härnäst? Med föreläsningen ”Var tar en liter Ringer-acetat vägen?” kommer överläkare Kristian Plantin gå igenom fysiologin bakom vätska och vätskerum.

“Kroppens basala vattenfysiologi kopplat till de vanligaste infusionsvätskorna vi använder. Föreläsningen syftar till att ge en basal fysiologisk grund syftande till förståelse för hur våra vanligaste infusionsvätskor fördelar sig i kroppens olika vätskerum.”