Följ magkänslan och lär dig mer om IBD med SuS bästa AT-handledare

Gastroenterolog och internmedicinare Hannes Hartman återvänder till AT-tinget med sin tidigare välomtyckta föreläsning om IBD. Han har i år fått utmärkelsen ”Skånes bästa AT-handledare” med motiveringen ” »… trevlig och på gott humör trots den stressiga vårdsituationen. Hannes låter AT-läkarna ta plats, handleder på ett prestigelöst sätt där inga frågor är dumma att ställa och där det finns utrymme för konstruktiv feedback.« Följ magkänslan och lär dig mer om IBD med hans föreläsning: ”Inflammatorisk tarmsjukdom – vad alla behöver veta”

”Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett vanligt tillstånd som läkare i alla specialiteter kommer i kontakt med. Denna föreläsning syftar till att ge handfasta råd om hur patienter med misstänkt eller känd IBD bör handläggas. Hur skiljer sig IBD från de viktigaste differentialdialdiagnoserna och vad får absolut inte missas vid ett svårt skov.”