Helene Holmer lär oss mer om diabetes!

Kan du allt om diabetes? Inte? Helene Holmer, överläkare i Internmedicin och endokrinologi håller den uppskattade föreläsningen ”Behandling av typ 2-diabetes – nyheter?” som uppdaterar dig om de senaste riktlinjerna.

“– Typ 2 diabetes är en folksjukdom och man möter patienter med sjukdomen i alla delar av sjukvården. Nya riktlinjer kom i fjol och några nya läkemedel har kommit på senare år. Detta kommer att diskuteras under denna föreläsning.”