HLR bortom algoritmerna

Vi har alla olika upplevelser med hjärtstopp och HLR. Somliga har enbart upplevt det på HLR-träning, andra även i tjänst och några privat. Vi förväntas dock alla att behärska algoritmen. Caroline Hård af Segerstad kommer till AT-tinget och håller föreläsningen ”HLR bortom algoritmerna” och berättar om tillfällen där algoritmen måste frångås.

”Alla läkare har lärt sig behärska A-HLR och vi övar detta årligen. Men finns det tillfällen när man ska frångå den inlärda algoritmen? Ja, bl.a vid traumatiskt hjärtstopp, hjärtstopp hos gravida och vid drunkning. Denna föreläsning kommer att förbereda dig för dessa situationer. Föreläsningen kommer att vara interaktiv med quiz och vi har högt i tak och tycker om frågor! Varmt välkomna!”