Ida & Ann-Catrine från AT-läkarpodden gästar AT-tinget!

Är det bara jag som inte kan det här? Ida Björnstjerna och Ann-Catrine Codan berättar om podcasten “AT-läkarna”, varför podden blev till och vad den har för syfte. Sedan följer en stund om känslor av otillräcklighet, prestationsångest och orimliga förväntningar lyfts samt hur de själva tacklat känslan ”är det bara jag som inte kan det här”?