Kan man intoxikera sig på kunskap?

Larmet går på akuten och i ambulansen befinner sig en intoxikerad person. Du står redo på akutrummet! Ardavan Khoshnood, ST-läkare i akutsjukvård, håller föreläsningen ”Intoxikation på akuten” på AT-tinget. Kom och sup i dig mängder av kunskap!

“Vad gör du när en person kommer in med en misstänkt allvarlig intoxikation på tricykliska antidepressiva? Hur ska du tänka? Hur diagnostiserar du tillståndet? Denna föreläsning ger dig svaren på dina frågor! Intoxikation på akutmottagningen är en av de vanligaste sökorsakerna. Oftast är dessa patienter ordentligt påverkade eller till och med medvetandesänkta. Utmaningen ligger i att du som ansvarig läkare, trots bristande anamnes, med en noggrann undersökning sedan kan ge korrekt behandling.”