Liv på AT-tingets front

Sommaren är snart slut. Solen har nått sitt årliga zenit, och börjar sakta dra sig tillbaka inför vinterns slummer. Medan solen drar sig tillbaka kommer svenskarna åter och påbörjar igen deras ingrodda rutiner. AT-tinget är inget undantag! Vi har njutit av sommaren och låtit tiden ge oss svar på vilka föreläsare och underhållare som kommer förära oss med deras närvaro. Under hösten kommer vi regelbundet uppdatera vår webb- och facebooksida och presenta just dessa tillsammans med informativa posts. Gläd dig!