Sepsis = Cultures – Cefotaxim – Chill?

”Stämmer det verkligen att infektionsläkare har en lathund vid sjukhuskrävande infektioner – odla, Cefotaxim, inga platser…? Incidensen för sepsis och septisk chock är i stigande och trots modern intensivvård är mortaliteten vid den svåraste formen av sepsis, septisk chock 20-40%. Vi ser en ökande resistensutveckling globalt såväl som nationellt. Hur ska vi identifiera, behandla och monitorera sepsispatienter och hur ska vi tänka när vi ska ge antibiotika?”

Lämna jourpasset tryggare med denna sepsisupdatering framförd av överläkare Jon Olinder.