Vi är igång!

Gruppbild - AT-tinget 2_Fotor

Planeringen inför årets AT-ting är i full gång! Här är årets AT-tingsgrupp som just nu befinner sig på Ystad Saltsjöbad och arbetar för att göra årets AT-ting till det bästa någonsin!

Följ vårt arbete på Facebook.

#attinget2017

Gruppbild - AT-tinget 2_Fotor

AT-tingsgruppen 2017