Om AT-tinget

AT-tinget har funnits sedan 2002, och har under alla år varit ett viktigt utbildningstillfälle och en mötesplats för AT-läkare inom Region Skåne. De första åren var förhållanden något mer spartanska då AT-läkarna samlades på Ljungbyhed där deltagarna erbjöds övernattning på logementet. Efter ett års avstickare till Ronneby brunn har AT-tinget sedan 2006 arrangerats på Ystad Saltsjöbad.

AT-tinget anordnas varje år av en grupp bestående av en AT-läkarrepresentant från varje sjukhus i Skåne med hjälp av representanter från Region Skåne. På så sätt är det AT-läkarna själva som bestämmer vilken utbildning som bör prioriteras, och alla har en möjlighet att påverka AT-tingets innehåll genom den lokala representanten. Du kan läsa mer om årets AT-tingsgrupp här.

Följ oss gärna på Instagram och Facebook för att hålla dig uppdaterad!