Om AT-tinget

20160531_113140Sedan 2002 är AT-tinget den främsta mötesplatsen och ett viktigt utbildningstillfälle för AT-läkare inom Region Skåne. De första åren var förhållanden något mer spartanska då AT-läkarna samlades på Ljungbyhed där deltagarna erbjöds övernattning på logementet. Efter ett års avstickare till Ronneby brunn finns det nu sedan 2006 en tradition av att istället arrangera AT-tinget på Ystad Saltsjöbad, där det förutom dagar späckade med innehållsrika föreläsningar och praktiskt inriktade verkstäder även finns utrymme för avslappning i hotellets spa och socialt samkväm under kvällar och lediga stunder.

Utbildningstillfällena under AT-tinget är många och varierande, och som deltagare har du större delen av tiden möjlighet att själv välja bland parallella föreläsningar och övningar för att få ut så mycket som möjligt ur de tre dagarna beroende på intresse och tidigare kunskaper. Förutom nyttig och nödvändig fortbildning för Region Skånes AT-läkare syftar utbildningsinternatet även till att uppmuntra och underlätta möten, både av den sociala och av den professionella sorten, mellan läkare från Skånes olika sjukhus.

AT-tinget anordnas varje år av en grupp bestående av en AT-läkarrepresentant från varje sjukhus i Skåne med hjälp av representanter från Region Skåne. På så sätt är det AT-läkarna själva som bestämmer vilken utbildning som bör prioriteras, och alla har en möjlighet att påverka AT-tingets innehåll genom den lokala representanten. Du kan läsa mer om årets AT-tingsgrupp här.

Håll dig gärna uppdaterad på vår facebooksida, där vi även kommer att lägga upp aktuella händelser under tinget så att du som gillat sidan kan hänga med i svängarna! facebook.com/attinget

För information om “Private Policy” avseende vår app, se här