Fredag

SCHEMA FREDAG


Den hypokondriska läkaren

Nina Cavalli-Björkman, Onkolog Uppsala och Stockholm

Jag är onkolog och hobbyförfattare. Den av mina texter som väckt allra störst uppmärksamhet var en krönika i Läkartidningen som delades 12 000 gånger. Ämnet? Sjukdomsrädsla hos sjukvårdens egna. Hur många av oss har inte känt paniken över egna symptom? Hur många har tagit prover på sig själva eller remitterat sig själv till röntgen? Hur ska man hantera sin situation när tankarna kretsar kring den där knipsmärtan i magen man känt på sistone? Välkommen till en föreläsning om att vara läkare, men inte hypokondrisk.


Framtidens vård är både digital och mänsklig!

Towa Jexmark, specialistläkare, VD på Capio Online

Digital transformation pågår sedan flera år runt om i samhället och flera branscher har genomgått betydande förändringar. Nu står sjukvården inför sin förändringsresa. Men vad krävs egentligen för att vi ska kunna få in ny teknik och nya kommunikationskanaler in i sjukvårdens ekosystem med högre kvalitet till patienterna och en ökad effektivitet i verksamheten som följd?

Capio Online startades våren 2017 med uppdraget att utveckla och erbjuda digitala vårdtjänster i nära samverkan med andra sjukvårdsverksamheter. Den 31 maj tog vi emot den första patienten i tjänsten “Läkarbesök Online”.

Välkommen att ta del av vår syn på hur framtidens vård både kan vara digital och mänsklig och hör om våra första erfarenheter!


Läkarens ansvar – Juridiskt, etiskt och socialt

Björn Hansell, ST-läkare i internmedicin och andre vice ordförande i SYLF

Läkarlegitimationen är slutet på en resa som för många varat i 10 år, men vad är det som väntar på andra sidan? Vilket ansvar har den enskilde läkaren? Björn har haft sin legitimation i 3 år och kommer att utgå från sina personliga erfarenheter. Hans mål är att du efter föreläsningen skall ha en tydlig bild av ditt ansvar och veta vad du kan göra om det blir tungt att bära.


Dags för ST – var, när, hur?

Ola Björgell, Regionöverläkare ATST

Daisy Lee, ST-läkare bild- och funktionsmedicin, SUS Malmö

Jonathan Pontén, ST-läkare Akutmedicin, SUS Lund

Kom och lyssna på hur du kan optimera din ST. Ola, Daisy och Jonathan bjuder på sina bästa tips. Här får du svar på dina frågor och med samtida trendspaning om framtidens ST! Alla tre arbetar med kongressen Framtidens Specialistläkare med ST i fokus.