Onsdag

Per Jonsson
Specialist i allmänmedicin, Studierektor

Hur blir man en bra läkare?
Glädjespridaren Per Jonsson tar oss med på en resa i den exotiska primärvården och bjuder på insikter från många års erfarenhet av vårt fantastiska yrke. Det blir en blandning av stort och smått om vad Per anser vara viktigt för att bli en bra läkare.

Vad ska man tänka på för att få en bra utbildning? Här får du tips för ett hållbart arbetsliv. Varmt välkommen


Åsa Kadowaki
Specialist i psykiatri, legitimerad KBT-psykoterapeut med handledarkompetens

Att hjälpa långsiktigt istället för att stjälpa kortsiktigt
– Att ha symptom är inte samma sak som att vara sjuk.
– Att få mer symptom av att använda kroppen är inte samma sak som försämring i sjukdom.
– Att behandla oro för sjukdom med medicinska utredningar skapar och underhåller somatisering/medikalisering.

Vi läkare behöver återta den medicinska bedömningen och hålla isär rädsla för symptom från utredning och behandling av sjukdom. Hälsa uppnås inte via konsumtion av sjukvårdskontakter. Läkekonsten inbegriper att kunna prata om livet och bidra till att människor lever mer meningsfulla, aktiva liv.


Hannes Lynnér
Specialistläkare kardiologi och internmedicin

Basal EKG-tolkning
Vilka EKG-avvikelser får jag inte missa, oavsett hur stressad jag är? Vad kan jag bortse från i akutskedet? Under föreläsningen går vi igenom EKG-förändringar man som läkare måste känna igen på en vanlig EKG-undersökning i vila. Basal, strukturerad tolkningsmetodik repeteras och utifrån patientfall diskuterar vi EKG-fynd vid såväl ischemisk hjärtsjukdom som vid arytmier.


Kristian Plantin
Överläkare

Var tar en liter Ringer-acetat vägen?
Kroppens basala vattenfysiologi kopplat till de vanligaste infusionsvätskorna vi använder. Föreläsningen syftar till att ge en basal fysiologisk grund syftande till förståelse för hur våra vanligaste infusionsvätskor fördelar sig i kroppens olika vätskerum.


Carl Vigre
Beredskapsöverläkare

Kris och katastrofmedicin – en crash course
När det som inte får hända ändå händer. När de akuta sjukvårdsresurserna inte räcker till alla drabbade. Eller när störningar i infrastruktur gör att vi inte kan arbeta som vanligt. Hur gör vi då?

En interaktiv föreläsning där vi kommer gå igenom grundläggande begrepp, kris- och katastroforganisationen i Skåne samt hur man leder och arbetar vid katastrofmedicinska händelser.


Lisa Alenmyr
Bitr. överläkare

Interaktiv crash course i dermatologi
Att bedöma hudutslag och hudförändringar kan upplevas utmanande samtidigt som hudsjukdomar är vanliga och hudcancer ökar för varje år. Med primärvårdsfokus ges en översiktlig och interaktiv genomgång av de vanligaste huddiagnoserna med råd kring diagnostik, behandling och remittering.


Kerstin Westman
Överläkare, Docent

Sviktande njurfunktion
Vad ska jag tänka på när jag möter en patient med sviktande njurfunktion på akutmottagningen? Orsaker? Akut utredning? Omhändertagande av patient med nyupptäckt njursvikt – i väntan på njurmedicinsk kollega.


Helene Holmer
Överläkare i endokrinologi

Diabetes – viktigt att tänka på
Diabetes typ 2 är en folksjukdom. Alla som jobbar med sjukvård, oavsett specialitet träffar på patienter med diabetes. Här presenteras och diskuteras vad som är viktigt att tänka på när man möter patienterna och varför och när man ska fundera på om det kan vara någon annan typ av diabetes.


Moa Linnér
Specialistläkare gynekologi och obstetrik, Kvinnokliniken Helsingborg

Akut gynekologi för AT-läkare
På vårdcentralen kommer du som AT-läkare att hantera patienter med gynekologiska problem. Känns gynkursen avlägsen? Var lugn! Vi går igenom de viktigaste diff-diagnoserna, vilka som ska remitteras och några enkla tips och trix så att du kommer att glänsa som den gynekolog in spe du innerst inne är. Föreläsning med fall och diskussion. Välkommen!


Jorge Sotoca
Överläkare barnmedicin

Akut Pediatrik
Kan ett barn bli akut sjuk? Hur vet jag det? Vad ska jag göra? Yes, akut pediatrik är en egen specialitet med sin evidensbaserade kunskap. Nej, barn är inte små vuxna. Vi ska lösa något fall för att diskutera några tips om vanliga åkommor på barnakuten. Ta med dig din mobil!


Markus Waldén
Överläkare, PhD, Hässleholms sjukhus

När kan jag spela igen doktorn?
Alltid drömt om att få jobba med idrottsmedicin? Kanske, kanske inte. Hursomhelst så är idrottsrörelsen Sveriges största folkrörelse och oavsett vilken specialitet du väljer efter din AT kommer du överallt att stöta på patienter med olika idrotts- och motionsrelaterade skador, sjukdomar och frågor. Föreläsningen ger dig en inblick i hur det är att jobba som lagläkare inom idrotten och du får lite matnyttiga tips kring lämpliga karriärvägar. Vi kommer i föreläsningen även på ett interaktivt sätt att fokusera på vanliga kliniska fallgropar i handläggningen av idrottsrelaterade skador, framförallt avseende akuta knäskador.