Onsdag

Vilka är föreläsarna och vad kommer de prata om?

Thomas Fogdö

Thomas Fogdö är en före detta alpin skidåkare som var med om en olycka och blev förlamad från midjan och ned.  Hör om hans otroliga berättelse, från att ha mött motgångar till att idag vara en framgångsrik föreläsare som berättar om hur man hanterar motgångar och om hur man håller målfokusering. 

Gisela Larmark

För och nackdelar med ST 2015 samt ST 2021

Överläkare psykiatrin i Helsingborg
Övergripande studierektor Psykiatri förvaltningen
Samt BT studierektor Region Skåne
 
Favoritsjukdom: Paranoid schizofreni så klart! Mest tacksamma patientgruppen att arbeta med

Grunde Gjesdal

Hjärtsvikt – Varför du inte ska bry dig om blodtrycket är lågt

Normann i exil, hobby-bonde, hjärtsvikt- och transplantationsläkare med förtid som akutläkare (och AT-studierektor).

Lisa Alenmyr

Interaktiv crash course i dermatologi

Jag har arbetat på Hudmottagningen SUS Malmö sedan 2012, blev specialist 2017 och är numera ansvarig för vår laserenhet och för hudplaceringen på läkarutbildningen i Malmö. 2011 disputerade jag i farmakologi med fokus på sensoriska nerver och inflammation. Under studenttiden var jag aktiv i bl a Toddyspexet och Lundakarnevalen och som AT-läkare var jag med och arrangerade AT-tinget.   
 
 
Att bedöma hudutslag och hudförändringar kan upplevas utmanande samtidigt som hudsjukdomar är vanliga och hudcancer ökar för varje år. Med primärvårdsfokus ges en översiktlig och interaktiv genomgång av de vanligaste huddiagnoserna med råd kring diagnostik, behandling och remittering.
 
Favoritsjukdom: Kronisk urtikaria; för att det är intressant bakomliggande immunologi och rätt behandling ökar livskvaliteten enormt för patienterna.

Sofia Rydgren Stale

Foto Rickard L Eriksson. Bild tagen från Läkartidningen.
Sofia Rydgren Stale är ordförande i Läkarförbundet. Hon har även varit med och utformat Handledar-ST som planeras implementeras i ST. Sofia kommer prata om vad arbete inom Läkarförbundet innebär och även vad Handledar-ST är.