Onsdag

När det endast är en föreläsning schemalagd är den alltid i salen Bolsa Beach.

Vilka är föreläsarna och vad kommer de prata om?

Gisela Larmark

  Överläkare psykiatrin i Helsingborg
Övergripande studierektor Psykiatri förvaltningen
Samt BT studierektor Region Skåne
 
Favoritsjukdom:
Paranoid schizofreni så klart!
Mest tacksamma patientgruppen att arbeta med

Daniel Gedeborg

Specialist i barn- och ungdomsmedicin, överläkare på barn- och ungdomskliniken vid Centralsjukhuset i Kristianstad och medicinskt ansvarig för barn- och ungdomsakutmottagningen. Med barn och ungdomar får läkaren vara engagerad och pedagogisk och förlita sig till sin konsultationsskicklighet och kliniska blick – kan det bli roligare än så? Jag hoppas att du som AT-läkare också ska känna den arbetsglädjen. Med min föreläsning ska jag försöka förmedla några akutpediatriska matnyttigheter som kanske kan bidra till det.
 
Favoritsjukdom:
Viruskrupp. Dramatiskt för barnet och föräldrarna men ingen dör och alla växer ifrån det. När föräldrarna tillägnar sig erfarenhet och kunskap går det från skrämmande till bara besvärligt.

Moa Wibom

Silvialäkare, registerhållare BPSD-registret, enhetschef
Hjärnans kognitiva förmågor berör oss alla. Som människor, som läkare, som patienter. Övergången till varaktig kognitiv svikt är ofta subtil och svårbedömd. De primära neurodegenerativa    kognitiva sjukdomarna saknar fortfarande bot och broms, men kanske inte så länge till? Ni som AT-läkare kommer garanterat att vara med om en historisk tid när det gäller kognitiv svikt och sjukdom. Häng med!

Eric Dryver

Eric Dryver arbetar på akutmottagning i Lund och på Practicum Clinical
Skills Centre. Han leder den regionala akutläkarutbildningen och är med i gruppen som har skapat och utvecklar specialisttentamen i akutsjukvård. Han är forskarstudent med fokus på checklistor vid teamomhändertagande av svårt sjuka patienter.

Checklistor har använts i flygindustrin sedan 30-talet och inom sjukvården framförallt under de senaste 15 åren. Föreläsningen berör hur checklistor fungerar, nuvarande evidens för checklistor vid omhändertagande av kritiskt sjuka patienter, och checklistans potentiella
 roll i utbildning och utvärdering.

Favoritsjukdom:
Hyperkalemi:
1. Enkel. Orsak: för mycket K+
2. En  kameleont: kan presentera som hjärtstopp, paraplegi, STEMI
3. Effektiv behandling som liknar en fyrstegsraket

Linus Rydhög

Favoritsjukdom:
Laktosintolerans. Man pruttar så roligt!

Daniel Towie

Info kommer om Daniel Towie!

Thord Hallin & Erik Stener

Kort presentation av föreläsning: Vi går igenom förutsättningar och tolkningar av juridiken kring vård mot patientens vilja, samt lite om konfusion. Syftet är pragmatisk genomgång med praktiska exempel tillämpbara i dagliga kliniken.
 
Kort presentation av oss:
                          Erik Stener: Överläkare på psyk akut Lund, jobbar mkt med konsultverksamhet inom somatiken. 1,85 m lång, väger ca 82 kg.
                          Thord Hallin: Överläkare på allmän psyk avd 2, studierektor för AT-läkarna och har ett förflutet som professionell föreläsare på grundskolenivå. 1,90 lång väger in på ca 81 kg.
 
Favoritsjukdomar:
Erik Stener: Stener-tumme – av uppenbara skäl
     Thord Hallin: Morbus Dercum – för den har så fint namn

Grunde Gjesdal

Normann i exil, hobby-bonde, hjärtsvikt- och transplantationsläkare med förtid som akutläkare och AT-studierektor.

Lisa Mellhammar

Jag är infektionsläkare på infektionskliniken på Skånes Universitetssjukhus. Jag bor i Malmö med min familj men drömmer om att bo på landet så nu försöker jag ta landet till stan.

Favoritsjukdom:
Sepsis för det är en så pass vanlig sjukdom och ändå är fortfarande så mycket okänt för oss

Jesper Nordenskjöld

Vid föreläsningstillfället har jag bytt jobb till VE Handkirurgi, SUS, Malmö! Sedan tidigare specialist i Ortopedi sedan 2020 Kristianstad och Hässleholms sjukhus, där jag under åren verkat som både AT och ST-studierektor. Skrivit avhandling om Dupuytrens sjukdom. Aktiv advanced trauma life support instruktör. Årets handledare SYLF Östra Skåne 2019 och utnämnd årets handledare AT-läkarna Hässleholm 2021.

Lisa Alenmyr

Jag har arbetat på Hudmottagningen SUS Malmö sedan 2012, blev specialist 2017 och är numera ansvarig för vår laserenhet och för hudplaceringen på läkarutbildningen i Malmö. 2011 disputerade jag i farmakologi med fokus på sensoriska nerver och inflammation. Under studenttiden var jag aktiv i bl a Toddyspexet och Lundakarnevalen och som AT-läkare var jag med och arrangerade AT-tinget.  

Att bedöma hudutslag och hudförändringar kan upplevas utmanande samtidigt som hudsjukdomar är vanliga och hudcancer ökar för varje år. Med primärvårdsfokus ges en översiktlig och interaktiv genomgång av de vanligaste huddiagnoserna med råd kring diagnostik, behandling och remittering.
 
Favoritsjukdom:
Kronisk urtikaria; för att det är intressant bakomliggande immunologi och rätt behandling ökar livskvaliteten enormt för patienterna.