Fredag

Linda Larsson

Linda Larsson arbetar som regionjurist vid Enheten för juridik. Enheten för juridik ingår i Koncernstab kansli inom Koncernkontoret i Region Skåne. Enheten består av elva regionjurister samt en chefsjurist. Uppdrag består i huvudsak av juridisk rådgivning i verksamhetsanknutna frågor, utbildningsinsatser, processföring m.m. Linda ingår i enhetens ansvarsområde för hälso- och sjukvårdsrätt samt dataskydd och personuppgiftesbehandling och ger juridisk rådgivning i frågor om exempelvis hälso- och sjukvårdens olika regelverk, sekretess och tystnadsplikt (OSL), patientsäkerhet, journalhantering och personuppgiftsbehandling.  

Jenny Lindberg

Jag är överläkare i internmedicin på Skånes universitetssjukhus, specialistläkare i internmedicin och njurmedicin. Jag är temaansvarig för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Inom professionell utveckling ingår bland annat medicinsk etik som ämne på flera terminer. Jag är även doktorand i medicinsk etik vid Lunds universitet och fokuserar främst på frågor rörande patienters självbestämmande och delaktighet i behandlingsbeslut inom sjukvården. Ett annat specialintresse är palliativ vård. Jag är med i styrelsen för Svensk förening för palliativ medicin (SFPM) och har medverkat i olika projekt för att utveckla den palliativa vården bland annat för patienter med njursvikt. På fritiden spelar jag gärna golf och läser skönlitteratur, arbetar i trädgården eller ägnar tid i köket. Min föreläsning kommer att vara interaktiv och handlar om de många etiska utmaningar som läkare hanterar i sin dagliga verksamhet.