Fredag

Se presentationer av föreläsarna och deras abstract nedan!
Frågor? – kontakta oss på info@at-tinget.se

Förgiftad

Ulf Ellervik
Professor i Bioorganisk Kemi

Nervgas och radioaktiva ämnen, toxiner och tallium, hemliga agenter och terrorister. Ulf Ellervik gräver djupare i den onda kemin när han tar sig an konsten att giftmörda. Det visar sig vara svårare än vad man kan tro, och tillvägagångssätten är många och påhittiga. Vad sägs om ombyggda paraplyer eller förgiftade cigarrer? Varför inte lite radioaktivt te eller en dusch dödlig parfym? Föreläsningen är en blandning av true crime i vetenskapens anda och en djupdykning i det politiska giftmordets makabra historia. Ulf Ellervik tar upp kända och okända fall och ger en beskrivning rik på kulturella referenser, gripande livsöden och kemi. 

Fotograf: Freddy Billqvist

Medicinsk Juridik – patientsäkerhetslagen och systematiskt patientsäkerhetsarbete, för patienten och vårt eget bästa

Nina Bendahl
Chefläkare CSK

En introduktion i medicinsk juridik med fokus på patientsäkerhetslagen, där jag ger min syn på varför ett systematiskt patientsäkerhetsarbete är viktigt i dagens sjukvård. Jag kommer att berätta lite om vad man gör som chefläkare med något exempel från en Lex Maria.

Juridik i kliniken

Carl Johan Wingren
Överläkare och universitetslektor i rättsmedicin

På din jour på akutmottagningen inkommer polis med en person i handfängsel och begär att du omgående ska genomföra en kroppsundersökning med spårsäkring. Denna föreläsning behandlar sådana och andra situationer som du i din yrkesroll kan ställas inför i samspelet mellan juridik och medicin. Utifrån olika kliniska scenarier diskuterar vi medicinskt handlande mot bakgrund av juridisk reglering.

Fotograf: Ingemar Hultquist

Vardagsetik och dess dilemman

Nina Cavalli-Björkman
Onkolog

Etik är ett stort, svårt och litet högtravande ämne. Ofta undervisas etik av personer som inte jobbar så nära patienter och diskussionerna läggs på ett teoretiskt plan. Nina Cavalli-Björkman är onkolog och arbetar i Uppsala och i Mariehamn, Finland, med alla typer av cancerpatienter. Hennes föreläsning ska beröra vardagsetik – de dilemman vi har på ronden, på mottagningen och som ältas i nattens mörker på jourrummet. Välkommen till en föreläsning som ska vara interaktiv och inbjuda till diskussion med auditoriet!