Fredag


Carl Axel Bankert
Ombudsman/Regionalt skyddsombud

Löneförhandling i praktiken
Du har bara ett fåtal möjligheter att förhandla din lön under karriären. Lär dig ta vara på dessa tillfällen. Hur bör jag förbereda mig inför förhandlingen och hur kan jag genomföra den med ett positivt resultat. Du får exempel på konkreta argumentationsmodeller och hur man kan hantera de vanligaste invändningarna från motparten. En föreläsning som ger dig verktygen för en framgångsrik löneförhandling.


Ida Björnstjerna och Ann-Catrine Codan
ST-läkare

Är det bara jag som inte kan det här?
Ida och Ann-Catrine berättar om AT-läkarna podcast, varför podden blev till och vad den har för syfte. Sedan följer en stund om känslor av otillräcklighet, prestationsångest och orimliga förväntningar lyfts samt hur de själva tacklat känslan ”är det bara jag som inte kan det här”?


Jon Olinder
Överläkare

Sepsis = Cultures – Cefotaxim – Chill?
Stämmer det verkligen att infektionsläkare har en lathund vid sjukhuskrävande infektioner – odla, Cefotaxim, inga platser…?

Incidensen för sepsis och septisk chock är i stigande och trots modern intensivvård är mortaliteten vid den svåraste formen av sepsis, septisk chock 20-40%. Vi ser en ökande resistensutveckling globalt såväl som nationellt. Hur ska vi identifiera, behandla och monitorera sepsispatienter och hur ska vi tänka när vi ska ge antibiotika? Kan vi lämna jourpasset trygga och ångestfria efter att vi erbjudit våra patienter husets vin? En sepsisuppdatering.


Axel Nivestam
ST-läkare internmedicin

Efter AT kommer ST
I den här föreläsningen kommer jag att ge mina bästa tips på vad man bör tänka på innan man börjar sitt första vikariat efter AT, alternativt en ST-tjänst. Jag kommer prata om både fällorna man ska undvika och mina bästa genvägar för att slippa stressen mot slutet.


Mika Rockholt
ST-läkare Intensiv- och perioperativ vård

Utforska var, din ST dig tar – utlandsplacering under ST
Har du någon gång funderat över vilka möjligheter man har till att göra en del av sin ST utomlands? För vissa låter detta säkert lockande – men hur går man tillväga för att få till en sådan ”randning” under sin utbildning? Vem bör man prata med och vad krävs för att få komma iväg? Hur kommer man igång och var kan man åka? Får man finansiellt stöd? Vilka för- och nackdelar finns det? Denna föreläsning kommer att besvara ovanstående frågor samt gå igenom lite praktiska aspekter inför en eventuell utlandsplacering. Föreläsaren kommer även att dela med sig utav egen erfarenhet från en tre månaders placering i New York. Är gräset verkligen grönare på andra sidan (Atlanten)?