Torsdag


Anna Gislén
ST-läkare Akutsjukvård

Fallgropar och krösamajor
Fallgropar och spindelnät: Med snabba beslut på akuten är det extra viktigt att fundera över hur vi tar våra beslut och varför det ibland blir fel. En föreläsning om korv, spindelnät och hur vi förebygger diagnostiska misstag.


Adam Zeyara
ST-läkare Kirurgi

Akut buk – och den för tillfället inte så akuta buken
Fokus kommer att läggas på systematisk och säker handläggning av patienter som söker på akutmottagningen med buksmärta. Det moderna sökmönstret på landets akutmottagningar innebär inte sällan mycket kort symtomduration vilket på olika sätt gör det svårare för den dagens oerfarna kirurgjourer. Grundfilosofin här är att den akuta buken är en dynamisk process och vi träffar patienterna i en mer eller mindre tydlig ögonblicksbild. Ibland är det alldeles solklart vad det rör sig om, men ibland är det jättesvårt att veta hur man ska gå vidare. Föreläsningen är fri från uppradade symtom på vanliga bukåkommor och kommer att vara interaktiv. Vi utgår hela tiden från att diagnosen är okänd och hur viktigt det egentligen är att veta exakt vad patienten lider av? Vi kommer att diskutera vilken diagnostik som behöver bedrivas akut och på vem, vilken som inte behöver det, hur man tar beslut och vad det innebär att veta sina begränsningar.


Gösta Bergh
Överläkare i internmedicin och hematologi

Allt du behöver veta om anemi
Patienter med anemi dyker upp överallt. I den här föreläsningen får du som AT-läkare lära dig en enkel metod att förstå och handlägga olika typer av anemi. Vilka kan transfunderas? Vilka är farliga att transfundera? Vilka anemier är harmlösa och vilka anemier kan vara tecken på mycket allvarlig sjukdom? Frågorna är många, här får du svaren!


Caroline Hård af Segerstad
Överläkare

HLR bortom algoritmen
Alla läkare har lärt sig behärska A-HLR och vi övar detta årligen. Men finns det tillfällen när man ska frångå den inlärda algoritmen? Ja, bl.a vid traumatiskt hjärtstopp, hjärtstopp hos gravida och vid drunkning. Denna föreläsning kommer att förbereda dig för dessa situationer. Föreläsningen kommer att vara interaktiv med quiz och vi har högt i tak och tycker om frågor! Varmt välkomna!


Sven Rydhög
Överläkare vuxenpsykiatri, Kristianstad

Akut psykiatri – fall från psykakuten
Psykakuten kan både vara en spännande och en skrämmande plats. Men man stöter på de akuta psykiatriska tillstånden oavsett var inom sjukvården man befinner sig, vilket gör att den grundläggande kunskapen är värdefull för alla! Här får du en exposé om psykiatri på akutrummet. Vad stöter man på där och hur hanterar man det? Föreläsningen bjuder på fallbeskrivningar och tips.


Marie Gisselsson-Solén och Mikael Karlsson
Överläkare / Specialist i allmänmedicin 

Det rinner ur mitt öra – vad ska jag göra?
”Rörotit”, kronisk otit, extern otit eller perforerad trumhinna vid akut mediaotit,? Ja, orsakerna till flytning ur örat är många. Expektans, behandla själv med örondroppar eller läkartid akut på vårdcentral? Eller rentav remiss till ÖNH-specialist? Med några olika vardagsfall kommer vi att belysa vad de allra senaste riktlinjerna säger om handläggning av öronflytning. Hur ska triagerande sjuksköterska göra? Och vad ska läkaren tänka på vid bedömning och behandling. Finns det rentav tillfällen där man ska ”dra öronen åt sig”?


Ola Schenström
Läkare, författare, mindfulnesslärare

Mindfulness och medkänsla – viktiga verktyg för AT-läkare
Mindfulness och medkänsla med dig själv och andra är viktiga verktyg för att hjälpa dina patienter på bästa sätt, öka kvaliteten i ditt arbete och minska risken för misstag. Du får också verktyg för att ta bättre hand om dig själv och skapa en god balans mellan arbete och fritid.

Forskningen inom mindfulness och medkänsla är mycket dynamisk. Cirka 5000 artiklar har publicerats om mindfulnessbaserade metoder, varav hälften under de senaste tre åren. Kom och prova på mindfulness!


Ardavan Khoshnood
ST-läkare Akutsjukvård, SUS Lund; Kriminolog, Malmö Högskola

Intoxikation på akuten
Vad gör du när en person kommer in med en misstänkt allvarlig intoxikation på tricykliska antidepressiva? Hur ska du tänka? Hur diagnostiserar du tillståndet? Denna föreläsning ger dig svaren på dina frågor! Intoxikation på akutmottagningen är en av de vanligaste sökorsakerna. Oftast är dessa patienter ordentligt påverkade eller till och med medvetandesänkta. Utmaningen ligger i att du som ansvarig läkare, trots bristande anamnes, efter en noggrann undersökning ska kunna ge korrekt behandling.


Peter Hammarlund
ST-läkare internmedicin/kardiologi

EKG-quiz – Undvik fallgroparna!
Vad är det för fallgrop som läkarna på akuten trillar i varje vecka? Vad är det för allvarlig rytmrubbning som datorn alltid feltolkar? Varför ska du inte lita på Maj-Britt? Och varför borde vi skrota begreppet ”STEMI”? Att tolka EKG är en sak, men vad gör du med patienten du har framför dig efter att du tittat på det där rutiga pappret? Ta med mobilen och delta i detta superinteraktiva EKG-quiz där du har chans att vinna pris, men framförallt får lära dig de vanligaste EKG-fallgroparna och hur du undviker dem!


Henrik Ekedahl och Henrik Cederleuf
ST-läkare / Specialist i onkologi, Onkologiska kliniken SUS

Akut onkologi
Allt fler lever med aktiv cancer bl.a. till följd av moderna, nobelprisbelönade behandlingar – men vad ska jag tänka på när cancerpatienten söker på akuten eller vådcentralen? Är det mer akut för att patienten med diarré eller dyspné går på behandling på onkologen? En fallbaserad föreläsning om akuta onkologiska tillstånd.


Johannes Bobjer
ST-läkare urologi

Akut urologi för AT-läkare
Den urologiska undervisningen för AT-läkare har tyvärr efterhand blivit allt mer sparsam. Väl på kirurgakuten exponeras ni dock ofrånkomligen för akuta urologiska frågeställningar, vilket kan kännas både ovant och svårt. Men, med lite tips och trix blir handläggningen av dessa patienter ofta både enkel och rolig med praktiska lösningar och tydliga resultat. Här fokuserar vi på det vanligaste såsom hematuri, njurstensanfall, urinretention, kateterproblem, akut skrotum, etc. Vi utgår från typfall och diskuterar oss fram till handläggningen. Välkomna!


Hannes Hartman
Specialistläkare, internmedicin och gastroenterologi

Inflammatorisk tarmsjukdom – vad alla behöver veta
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett vanligt tillstånd som läkare i alla specialiteter kommer i kontakt med. Denna föreläsning syftar till att ge handfasta råd om hur patienter med misstänkt eller känd IBD bör handläggas. Hur skiljer sig IBD från de viktigaste differentialdialdiagnoserna och vad får absolut inte missas vid ett svårt skov.


Ola Rauer
Överläkare

Rodnad, röd och rinner
Röda ögon kan stå för akuta synhotande tillstånd, men även mer benigna sjukdomar. Här får du lära dig att skilja ut olika sorters rodnade, röda och rinnande ögon.


Ardavan Khoshnood
ST-läkare Akutsjukvård, SUS Lund; Kriminolog, Malmö Högskola

Vem mördar? – Gärningsmännen och offren
“En död vid skottlossning”. “Kvinna knivhuggen framför sina barn”. Känner du igen rubrikerna? De går att läsa och höra allt oftare i media. Har du då undrat vem som står bakom sådana grova våldsbrott? Har du funderat över vilka skador offren får och vad de avlider av? Ur ett kriminologiskt och medicinskt perspektiv ger jag dig svaren. Följ med mig in i den grova brottslighetens värld.


Petrus Nietzson
Överläkare Beroendecentrum Malmö

Dopaminjunkies är vi allihop
För ungefär tio år sedan lade medicinalindustrin ner stora delar av forskningen på CNS – det var helt enkelt för komplicerat och olönsamt. Man hade dock fattat en sak: Amfetamin säljer! Drygt 10 procent av den vuxna befolkningen i västvärlden medicinerar idag med dopaminergt aktiva preparat. Alkohol, Cannabis och Centralstimulantia är droger med dopaminerga egenskaper. Cirka 5 procent av Sveriges befolkning har ett alkoholberoende och vi har en växande politisk opinion som förespråkar legalisering av cannabis. I ett samhälle där Gud är död, politiken famlande och individen (ensam) i centrum tycks mottot vara: Dopamin till folket! Som läkare förväntas vi ställa oss till rådighet som distributörer. Vad handlar det egentligen om? Hur funkar dopamin? Vad händer i hjärnan när man super till och varför blir man bakfyllekåt? Varför ökar psykisk ohälsa? Vad betyder det att ”självmedicinera”? Hur ”självmedicinerar” du? Vi är väl dopaminjunkies allihop?


Moa Wibom
Silvialäkare, enhetschef

Kunglig kognitiv crash course
Hjärnans kognitiva förmågor berör oss alla. Som människor, som läkare, som patienter. Övergången till varaktig kognitiv svikt är ofta subtil och svårbedömd. De primära neurodegenerativa kognitiva sjukdomarna saknar fortfarande bot och broms, men kanske inte så länge till? Ni som AT-läkare kommer garanterat att vara med om en historisk tid när det gäller kognitiv svikt och sjukdom. Häng med!

Titta gärna igenom Vårdprogram vid varaktig kognitiv svikt eller Bakgrundsmaterial till Skånelistan kapitel Kognitiv sjukdom.