Torsdag

När det endast är en föreläsning schemalagd är den alltid i salen Bolsa Beach.

Vilka är föreläsarna och vad kommmer de prata om?

Ardavan Khoshnood

Den grova våldsbrottsligheten och den organiserade brottsligheten ökar allt mer i Sverige. Skjutningar, dödsskjutningar och explosioner bevittnas dagligen i vårt land. Hur kunde vi hamna här? Hur är situationen idag? Vilka utmaningar står vi inför? Följ med mig i den grova brottslighetens mörka värld.

Favoritsjukdom/tillstånd:
Folie à deux. Hur fascinerande är det inte att en person kan “smitta” en annan (eller fler) med sina vanföreställningar? Fortfarande ett tillstånd som vi vet alldeles för lite om.

Moa Linnér

På vårdcentralen kommer du som AT-läkare att
hantera patienter med
gynekologiska problem. Känns gynkursen avlägsen? Var lugn! Vi går igenom de
viktigaste diff-diagnoserna, vilka som ska remitteras och några enkla tips och trix
så att du kommer att glänsa som den gynekolog in spe du innerst inne är.
Föreläsning med fall och diskussion. Välkommen!

Favoritsjukdom/tillstånd:
Vaginism är min bästa sjukdom, jobbig som fan för pat men lätt att bota.

Peter Hammarlund

Vad är det för fallgrop som läkarna på akuten trillar i varje vecka? Vad är det för allvarlig rytmrubbning som datorn alltid feltolkar? Varför ska du inte lita på Maj-Britt? Och varför borde vi skrota begreppet ”STEMI”? Att tolka EKG är en sak, men vad gör du med patienten du har framför dig efter att du tittat på det där rutiga pappret? Använd mobilen och delta i detta superinteraktiva EKG-quiz där du har chans att vinna pris, men framförallt får lära dig de vanligaste EKG-fallgroparna och hur du undviker dem!

Favoritsjudkom/tillstånd:
Paroxysmala supraventrikulära takykardier. Cool mekanism. Snabbt, men ofta snällt. Botas ibland akut med häxkonster (läs: vagala manövrar). Kommer som prio 1, men kan ofta gå hem senare med en klapp på axeln.

Anis Hilal

I den här föreläsningen kommer vi att ta upp de vanligaste ögonsjukdomarna som kan dyka upp antingen på vårdcentralen, akutmottagningen eller utvecklas hos en inlagd patient.

Favoritsjukdom/tillstånd:
Okulär migrän pga att de aura fenomen har hjälpt oss att förstå aspekter om hjärnan som vi inte visste för några år sedan.

Henrik Wallentin

Biträdande överläkare, ST studierektor internmedicin Lund.

Favoritsjukdom/tillstånd:
Öppetstående ductus arteriosus (PDA). Varför? Jag bestämde mig för att läsa läkarlinjen då jag gjorde ett arbete om fostrets hjärt-lungkretslopp på gymnasiet.

Elias Palm

Elias Palm, Överläkare i rättsmedicin, chef för den rättsmedicinska verksamheten i Sverige och deckarförfattare.
 
En kort exposé av möjliga karriärvägar som läkare, om livet och hur man kommer undan med mord.

Favoritsjukdom/tillstånd:
Hemokromatos – för att den ur ett evolutionärt perspektiv en gång borde ha varit fördelaktig och för att åderlåtning faktiskt inte alltid är fel.

Magnus Simonsson

Medicinskt ledningsansvarig för Region Skånes katastrofledning under Covid-arbetet.
Medlem i Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för Katastrofmedicin.
Ingår i bedömningsenheten för Sveriges internationella Stödstyrka.
 
Favoritsjukdom/tillstånd:
R46.7 Diagnosen talar för sig själv (mycket…) alternativt W58.04 som också talar för sig själv.

Karin Filipsson

En översiktsföreläsning om diabetes, där jag först berör ämnet om diabetesdiagnostik – rätt diagnos till varje patient. Fortsättningen inriktar sig sedan på diabetesbehandling under slutenvård. Varför är insulin (sannolikt) det svåraste läkemedlet att ordinera på inneliggande patienter? Lite riktlinjer och praktiska tips kring förbättring av blodsocker-nivåer på sjukhuset

Favoritsjukdom/tillstånd:
diabetes. En mer mångfacetterad sjukdom får man leta efter. Livet påverkar diabetespatienters blodsocker på många sätt och diabetessjukdomen påverkar livet. Man kommer patienterna väldigt nära och får som ”vuxenläkare” följa många patienter under lång tid. Genom att träffa många diabetespatienter inser man att varje individ är unik och det gäller att anpassa behandlingen till patientens förutsättningar och behov. Det finns ovanliga monogena diabetesformer och att hitta zebrorna bland alla hästar är en stor diagnostisk utmaning

Ioannis Orfanos

Jag är barnläkare sedan 2011. Medicinsk ansvarig på barnakuten i Lund sedan 2015.
Mitt forsknings område är feber hos barn ≤ 2 månaders ålder.

Gösta Bergh

Anemi förekommer vid en rad olika sjukdomstillstånd. Korrekt anemidiagnos underlättar din handläggning betydligt och möjliggör att patienten får adekvat hjälp av dig.  Presentationen tar upp olika anemiformer som är viktiga att känna igen och hur du handlägger dessa på ett bra sätt.

Favoritsjukdom/tillstånd:
KML (kronisk myeloisk leukemi)
Sedan millenieskiftet är sjukdomen behandlingsbar på ett för pat mycket enkelt sätt och den drabbade individen kan i princip räkna med ett normallångt liv.
Tidigare var behandlingsmöjligheterna begränsade och sjukdomen kortade livet rejält för de flesta drabbade.

Caroline Hård af Segerstad

Alla läkare har lärt sig behärska A-HLR och vi övar detta årligen. Men finns det tillfällen när man ska frångå den inlärda algoritmen? Ja, bl.a vid traumatiskt
hjärtstopp, hjärtstopp hos gravida och vid drunkning. Denna föreläsning
kommer att förbereda dig för dessa situationer. Föreläsningen kommer att vara
interaktiv med quiz och vi har högt i tak och tycker om frågor! Varmt välkomna!


Favoritsjukdom/tillstånd:
 Som akutläkare arbetar jag med symptom och inte sjukdomar eller diagnoser. Bland favoriterna är åkommor som jag kan utreda på akuten och sedan initiera behandling och skicka hem patienten då det snabba handläggandet underlättar flödet på akuten och så fort en vårdplats behövs är det risk att patienterna blir liggande länge på hårda britsar på akutmottagningen, tyvärr. Exempel kan vara patient som kommer med svullet ben där jag kan göra DVT-UL på akuten och vid positivt fynd sätta in behandling och poliklinisera, eller en yrselpatient som man kan utreda med antingen tester för BPPV eller HINTS och finna perifer orsak, initiera behandling och skicka hem.

Malin Böös

Jag heter Malin Böös och är specialist inom urologi. Jag arbetar i NV-Skåne och är ämnesansvarig för urologi på termin 8 och undervisar läkarstudenter till vardags parallellt med att jag är studierektor för våra ST-läkare. Mitt hjärta brinner för blåscancer och för hantering av svårt cancersjuka patienter där etik och moral utmanar kirurgisk intervention och medicinsk vetenskap. För mig är måndag veckans bästa dag och att jobba med urologi är tveklöst ett av mina bästa val genom livet. Efter min föreläsning hoppas jag ni alla får en allmän orientering kring hanteringen av vanliga urologiska problem och förhoppningsvis kanske någon av er lockas till utmaningen att bli urolog! Välkommen till en givande urologisk timme!

Karolin El Jaleb

Läkare på Urologen, SUS Malmö. Vid sidan om det kliniska arbetet har jag även ett delat ämnesansvar för Jämlik vård som är ett helt nytt ämne på läkarprogrammet i Lund.
Under föreläsningen kommer vi att behandla ett ämne som vi pratar alldeles för lite om – rasism i vården. Hur ser det ut? Hur påverkar det våra patienter? Och vad gör du om en patient uttrycker önskemål om att välja bort dig eller din kollega baserat på rasistiska föreställningar? Vi passar också på att skrota begrepp som rör ”kulturella symtom”.

Favoritsjukdom/tillstånd:
Jag tycker att det är fascinerande med det mesta som går att behandla på op. Och lite härligt är det att snabbt fixa saker på akuten, som att tömma en abscess eller sy ihop en sårskada.