Torsdag

EKG-quiz – Undvik fallgroparna! 

Peter Hammarlund

Specialist i internmedicin och kardiologi, Kardiologsektionen, Helsingborgs lasarett

Vad är det för fallgrop som läkarna på akuten trillar i varje vecka? Vad är det för allvarlig rytmrubbning som datorn alltid feltolkar? Varför borde vi skrota ordet ”STEMI”? Och varför ska du inte lita på Maj-Britt? Att tolka EKG är en sak, men vad gör du med patienten du har framför dig efter att du tittat på det rutiga pappret? Använd mobilen och delta i årets EKG-quiz där du har chans att vinna pris, men framförallt får lära dig de vanligaste EKG-fallgroparna och hur du undviker dem!

Akut gynekologi för AT-läkare

Moa Linnér & Kristin André
Specialistläkare gynekologi och obstetrik, Kvinnokliniken Helsingborg

På vårdcentralen kommer du som AT-läkare att hantera patienter med gynekologiska problem. Känns gynkursen avlägsen? Var lugn! Vi går igenom de viktigaste diff-diagnoserna, vilka som ska remitteras och några enkla tips och trix så att du kommer att glänsa som den gynekolog du innerst inne är.

Föreläsning med fall och diskussion. Välkommen!

Klinisk fysiologi i vardagen

Christoffer Hasselbring

Överläkare, VO Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin, Centralsjukhuset i Kristianstad

Vad gör en klinisk fysiolog egentligen? Umgås vi bara med teknisk apparatur och isotoper hela dagarna? Är vi lika duktiga som personliga tränare på att få patienten att cykla snabbare? På vilket sätt samarbetar vi med andra specialiteter?

Föreläsningen kommer bjuda på en exposé i den kliniskt fysiologiska vardagen, med en touch av nuklearmedicin. Vi kommer delvis utgå från fall och självklart kommer det också finnas utrymme att ställa frågor.

Välkomna!

Insulinbehandling – när, var och hur?

Ola Norrhamn

Specialistläkare inom endokrinologi och diabetologi

Känner du dig kanske osäker när du har en patient med diabetes och ser att här skulle jag vilja sätta in insulin eller öka doserna? Vågar jag göra detta utan att ringa konsulten? Ja, det tycker jag. Det är inte så svårt som man kan tro.

Denna föreläsning ger en översikt av insulinbehandling vid de olika diabetestyperna ur ett praktiskt perspektiv där vi går igenom indikationer, insulinsorter, hur man tänker med dosering i olika situationer och vardagliga tips utifrån patientfall.

Psykiatri och LPT inom somatiken

Thord Hallin, Överläkare psykiatri
Erik Stener, Överläkare psykiatri

Somatiskt sjuka patienter kan ibland uppvisa psykiatriska symtom vilket kan göra dem svårhanterliga vid utredning och i behandling. Detta kan föranleda att man utfärdar vårdintyg för att kunna hjälpa patienten på ett adekvat sätt. Erik Stener är verksam som psykiatrikonsult och Thord Hallin är ansvarig läkare på en allmänpsykiatrisk slutenvårdsavdelning, båda är verksamma i Lund. De kommer att diskutera hur man kan hantera somatiskt sjuka patienter som uppvisar psykiatriska symtom, hur LPT kan vara tillämpligt i dessa situationer samt vilka befogenheter LPT ger vid vård av en somatisk sjuk patient.

Neuropatologi – är det nåt att syssla med?

Elisabet Englund
Adj professor, överläkare patologi

Jag arbetar sedan 30 år inom specialiteten patologi – och mycket av tiden ges till neuropatologi. Detta innefattar allt från hela hjärnan och dess sjukdomar – till perifera nerver och vidare till det mest fintrådiga nervsystemet runt hjärtat och andra organ, inklusive i hudens yttersta skikt. Det innefattar operationspreparat från hjärntumörer, epilepsikirurgi och hjärninfektioner, nervresektat och även muskelprover – och även obduktioner där neuroundersökning behövs. I vårt arbete behövs hjärnundersökning i närmare hälften av fallen. Jag kommer att förklara närmare vad arbetet går ut på och visa bilder på olika fynd – förväntade såväl som helt oväntade överraskningsfynd. Arbetet erbjuder en del etiska ställningstaganden. Vi gör ständigt nya upptäkter som kräver vidare utforskande. Jag ska försöka demonstrera hur klinisk diagnostik, undervisning och forskning går hand i hand inom ämnet neuropatologi.

Vad kan man arbeta med utanför sjukhuset som (narkos-)läkare?

Johannes Quiding Lood
Narkosläkare

Miljöombyte från sjukhusets korridorer kan på många plan vara väldigt stimulerande, spännande och utmanande. Som läkare har vi möjligheter för detta, både på hemmaplan och ute i världen. Under denna föreläsning nämns olika alternativ vilka kan ses som en inspiration till att t ex arbeta ideellt, inom försvarsmakten eller prehospitalt. Förhoppningen är att kunna ingjuta nyfikenhet och begeistring inför er tid som legitimerade läkare. Det hela kommer ha en icke obetydlig anestesiologisk vinkling. 

Onkologi – hur akut kan det vara?

Henrik Cederleuf & Henrik Ekedahl
Specialistläkare i onkologi

Allt fler lever med aktiv cancer bl.a. till följd av nya behandlingsmöjligheter – men vad ska jag tänka på när cancerpatienten söker på akuten eller vårdcentralen? Är det mer akut för att patienten med diarré eller dyspné går på behandling på onkologen? En fallbaserad föreläsning om akuta onkologiska tillstånd.

Tropiska infektionssjukdomar: Vad behöver du veta på akuten och i primärvården?

Karin Holm
Infektionsläkare

I den här föreläsningen tar jag upp sådant som AT-läkare på akuten eller inom primärvården behöver känna till för att väcka och bekräfta misstanken om en tropisk infektionssjukdom. Föreläsningen kommer att utgå från patienten vi har framför oss: Vad säger oss anamnes och status om viktiga differentialdiagnoser och hur går vi vidare i den primära handläggningen?

Expeditionsmedicin

Olivia Kiwanuka
Expeditionsläkare och VD på Adventure Medicine

Gör livet till ett äventyr! Med vildmarksmedicin kan du tillämpa färdigheter du bara läst om, på platser du bara drömt om. Men vad innebär det att vara expeditionsläkare? Vad är skillnaden gentemot hospital sjukvård? Vad innebär det för dig som läkare? En föreläsning om hur din karriär kan nå högre höjder. Bokstavligen.

Olivia Kiwanuka är expeditionsläkare och VD på Adventure Medicine. Med passion för berg, fascination för hav och ständig dragning till Arktis, utforskar hon världen. I tjänsten.

Akut Njursvikt

Lisa Kristoffersson
Överläkare Njursektionen, Medicinkliniken CSK

Hur hanterar man ett högt kreatinin på akuten, på vårdavdelningen och på vårdcentralen? När är vätska lösningen och när kan det göra skada? Vad gör man när det varken verkar vara pre- eller postrenalt problem? Hur ska man göra med läkemedel?

Suicidprevention – inte bara specialistpsykiatrins angelägenhet

Tove Hovold
Chefsöverläkare, Bitr Verksamhetschef, VO VUP Kristianstad

Ett försök att nyansera bilden av på vilka arenor det suicidpreventiva arbetet behöver göras. Hur ser evidensläget ut för insatser inom såväl specialistpsykiatrin som övrig sjukvård, bland andra samhällsaktörer och hos oss som individer?

Ovanstående varvas med konkreta tips på hur frågor kring suicidalitet kan ställas och tillsammansreder vi ut vad som egentligen är sant avseende några av vår tids vanligaste påståenden gällande suicid.

Interaktiv crash course i dermatologi

Lisa Alenmyr
Biträdande överläkare dermatologi

Att bedöma hudutslag och hudförändringar kan upplevas utmanande samtidigt som hudsjukdomar är vanliga och hudcancer ökar för varje år. Med primärvårdsfokus ges en översiktlig och interaktiv genomgång av de vanligaste huddiagnoserna med råd kring diagnostik, behandling och remittering.

AKUT ÖNH inkl. perifer yrsel – så att du förstår!

Sven Tarras-Wahlberg & Linus Rydhög
Specialistläkare inom ÖNH

Här kommer ni få en uppsjö av tips och tricks inom akut ÖNH och oavsett hur mycket eller lite du älskar denna fantastiska specialitet, kommer detta vara användbart under placeringen på vårdcentralen. Och ja, central yrsel kan säkert vara svårt, men perifer yrsel är det mycket sällan. Varför kommer vi förklara under denna föreläsning samt hur ni: 

– Hanterar en näsblödning

– Blir säker på att ställa diagnosen mediaotit och extern otit

– Se skillnad på en farlig infektion och en vanlig halsfluss 

– Med enkla tips kunna sy en sårskada på ett snyggt sätt

– Identifiera potentiellt farliga ansiktstrauman

Linus Rydhög och Sven Tarras-Wahlberg är båda specialistläkare inom ÖNH och har föreläst många gånger tidigare på kongresser och konferenser. Ni hittar dem även i workshopen här under AT-tinget, där det utlovas hands-on undervisning, härlig stämning samt ett tramsigt quiz.

Könsdysfori bland barn och unga – utmaningar och möjligheter

Björn Ramel

Överläkare BUP

Antalet barn och unga som söker vård för könsdysfori ökar i Sverige och andra länder. Dessa individer har ofta ett tydligt lidande och på gruppnivå är förekomsten hög av depression, ångest, suicidalitet och neuropsykiatrisk problematik. De flesta vårdsökande efterfrågar pubertetsblockad och/eller könsbekräftande hormonbehandling. Men det vetenskapliga stödet för behandling är otillräckligt samtidigt som effekterna av östrogen och testosteron är irreversibla. Åsikterna i västvärlden är generellt starka och polariserade om hur vården ska förhålla sig till dessa individer. Så vad kan och vad bör vården göra för att hjälpa? Och vad beror det på att barnen mår dåligt och att fler efterfrågar vård för könsdysfori?

Allt vad du behöver veta om anemi

Gösta Bergh
Överläkare Medicinkliniken, Helsingborgs Lasarett

Anemi förekommer vid en rad olika sjukdomstillstånd.

Korrekt anemidiagnos underlättar din handläggning betydligt och möjliggör att patienten får adekvat hjälp av dig. 

Presentationen tar upp olika anemiformer som är viktiga att känna igen och hur du handlägger dessa på ett bra sätt.

Symtomatologi på barnakuten eller vårdcentralen

Björn Jönsson

Barnläkare

Vilka är de vanligaste sökorsakerna och symtom, när barn blir akut sjuka? Barn som är instabila i sina vitala parametrar, skall handläggas enligt ABCDE-algoritmen, men majoriteten är stabila när de söker vård. Hur kan vi i denna grupp tänka differentialdiagnostiskt? Genomgången har ett pragmatiskt perspektiv och bygger mer på föreläsarens egna erfarenheter av trettio års arbete i barnsjukvård, än systematisk vetenskaplig genomgång. Den utger sig inte heller för att vara heltäckande men förhoppningsvis inspirerande och ge ökat trygghet i att våga möta akut sjuka barn på akuten eller vårdcentralen. Åhörarna uppmanas lägga anteckningarna åt sidan och i stället delta interaktivt med föreläsaren.

Skjutningar och dödsskjutningar: Offren, gärningsmännen och framtiden

Ardavan Khoshnood
Docent, Universitetslektor, Överläkare i akutsjukvård, kriminolog och statsvetare

Det skjutvapenrelaterade våldet har ökat exceptionellt. Trots sin välfärd och långa historia av fred, utmärker sig Sverige vad gäller grova våldsbrott som skjutningar i den kriminella miljön. Hur ser det ut egentligen? Vilka är det som mördar? Vilka är det som mördas? Varför blev det så? Allt detta och lite till får du svar på under min föreläsning. Följ med mig i den grova brottslighetens mörka värld.